4.2. Εξομάλυνση

4.2.1. Επισκόπηση

Αυτό το φίλτρο μειώνει τα εφέ εξομάλυνσης (δείτε Εξομάλυνση) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο παρεκβολής ακμής Scale3X.

Το Scale3X παράγεται από το Scale2X, που είναι ένα εφέ γραφικών για αύξηση του μεγέθους μικρών ψηφιογραφιών μαντεύοντας τα εικονοστοιχεία που λείπουν χωρίς παρεκβολή εικονοστοιχείων και θόλωση εικόνων.[9] Scale2X αρχικά αναπτύχθηκε για να βελτιώσει την ποιότητα του παλιού Arcade και παιχνιδιών PC που παίζονται με χαμηλή ανάλυση βίντεο με υλικό βίντεο όπως τηλεοράσεις, οθόνες Arcade, οθόνες PC και οθόνες LCD.[10]

Το φίλτρο εξομάλυνσης δουλεύει ως εξής:

Για κάθε εικονοστοιχείο,

  1. το φίλτρο επεκτείνει το αρχικό εικονοστοιχείο σε 9 (3x3) νέα εικονοστοιχεία σύμφωνα με τον αλγόριθμο Scale3X, χρησιμοποιώντας τα χρώματα του εικονοστοιχείου και τα 8 γειτονικά του εικονοστοιχεία (παρεκβολή)·

  2. έπειτα το φίλτρο υποδειγματίζει τα νέα εικονοστοιχεία σε ένα εικονοστοιχείο μέσης βαρύτητας.

4.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceAntialias.

4.2.3. Παραδείγματα

Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν το εφέ σε μερικά μοτίβα. Τα μικρά τετράγωνα είναι ενός εικονοστοιχείου σε μέγεθος (εστίαση 16:1).

Αρχική εικόνα (εστίαση 16:1)

Εφαρμογή «Εξομάλυνσης» (εστίαση 16:1)