4.2. Suavitza les vores

4.2.1. Resum

Aquest filtre redueix l'efecte àlies (consulteu Suavitza les vores) utilitzant l'algorisme d'extrapolació de vores Scale3X.

Scale3X deriva d'Scale2X, que és un efecte gràfic per a incrementar la mida dels mapes de bits petits endevinant els píxels perduts sense recórrer a la interpolació de píxels ni desenfocar les imatges. [9]Scale2X es va desenvolupar originalment per a millorar la qualitat dels jocs antics d'arcade i d'equips amb una resolució de vídeo baixa, es jugaven en televisors, monitors Arcade i pantalles LCD.[10]

El filtre Suavitza les vores funciona de la següent manera:

Per a cada píxel,

  1. el filtre estén el píxel original en 9(3x3) píxels nous segons l'algorisme Scale3X, utilitzant els colors del píxel i 8 píxels adjacents (extrapolació);

  2. llavors el filtre submostreja els píxels nous en un píxel de mitjana.

4.2.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba al menú principal FiltresMilloraSuavitzador....

4.2.3. Exemples

Els següents exemples il·lustren l'efecte en alguns patrons. Els quadres petits tenen la mida d'un píxel (ampliació 16:1).

Imatge original (ampliació 16:1)

«Suavitza les vores» aplicat (ampliació 16:1)