11.2. Εφαρμογή καμβά

11.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.196. Παράδειγμα για φίλτρο «εφαρμογή καμβά»

Παράδειγμα για φίλτρο «εφαρμογή καμβά»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για φίλτρο «εφαρμογή καμβά»

Εφαρμογή φίλτρου «εφαρμογή καμβά»


Αυτό το φίλτρο εφαρμόζει ένα εφέ παρόμοιο με καμβά στην τρέχουσα στρώση ή επιλογή. Δίνει υφή στην εικόνα σαν να ήταν ένας καμβάς καλλιτέχνη.

11.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticApply Canvas….

11.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.197. Επιλογές «εφαρμογή καμβά»

Επιλογές «εφαρμογή καμβά»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Κατεύθυνση

Η κατεύθυνση ορίζει την αρχική κατεύθυνση της απόδοσης καμβά. Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε ότι αυτή η επιλογή δίνει τη θέση της πηγής φωτός που φωτίζει τον καμβά.

Βάθος

Ο ολισθητής βάθους ελέγχει το φαινομενικό βάθος του αποδιδόμενου εφέ καμβά από 1 (πολύ επίπεδο) μέχρι 50 (πολύ βαθύ).