11. Καλλιτεχνικά φίλτρα

11.1. Εισαγωγή

Τα καλλιτεχνικά φίλτρα δημιουργούν καλλιτεχνικά εφέ όπως κυβισμός, ελαιογραφία, καμβάς...

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: