8.23. Εξαγωγή συστατικού

8.23.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.175. Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Αρχική εικόνα

Με εφαρμοσμένη την εξαγωγή συστατικού

Με εφαρμοσμένη την εντολή «Εξαγωγή συστατικού» με προκαθορισμένες επιλογές.


8.23.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ColorsComponentsExtract Component….

8.23.3. Επιλογές

Σχήμα 16.176. Επιλογές εντολής «Εξαγωγή συστατικού»

Επιλογές εντολής «Εξαγωγή συστατικού»

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Συστατικό

Συστατικό προς εξαγωγή. Η προεπιλογή είναι κόκκινο RGB: όλα τα εικονοστοιχεία της στρώσης που έχουν το κόκκινο συστατικό στο χρώμα τους θα εξαχθούν για να δημιουργήσουν γκρίζα εικονοστοιχεία· η γκρίζα τιμή εικονοστοιχείου είναι αυτή του κόκκινου καναλιού (π.χ.τοa 153;70;17 RGB εικονοστοιχείο θα δώσει ένα γκρίζο εικονοστοιχείο 153;153;153).

Αντιστροφή

Αντιστροφή του εξαχθέντος συστατικού.

Γραμμική είσοδος

Χρησιμοποιήστε τη γραμμική είσοδο αντί για τη διορθωμένη γάμα.

Επιλογές ανάμειξης, Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».