3.11. Θόλωση γραμμικής κίνησης

3.11.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.30. Φίλτρο θόλωσης γραμμικής κίνησης

Φίλτρο θόλωσης γραμμικής κίνησης

Αρχικό

Φίλτρο θόλωσης γραμμικής κίνησης

Εφαρμογή θόλωσης


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί γραμμική θόλωση σε κατεύθυνση που ορίζεται από την επιλογή «γωνίας». Η προεπιλεγμένη κατεύθυνση είναι οριζόντια προς τα δεξιά (0,000 μοίρες).

3.11.2. Επιλογές

Σχήμα 17.31. Επιλογές φίλτρου «θόλωση γραμμικής κίνησης»

Επιλογές φίλτρου «θόλωση γραμμικής κίνησης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Μήκος

Σε αυτήν την περίπτωση, το «μήκος» αντιπροσωπεύει την ένταση της θόλωσης. Μεγαλύτερο μήκος θα καταλήξει σε περισσότερη θόλωση.

Γωνία

Η «γωνία» περιγράφει την κατεύθυνση της κίνησης. Συνεπώς, η ρύθμιση 90 θα παράξει κάθετη θόλωση και η ρύθμιση 0 θα παράξει οριζόντια θόλωση.

Στοιχεία ελέγχου στον καμβά

Αυτή η επιλογή (προκαθορισμένη) σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις θόλωσης απευθείας στον καμβά, για ευκολότερη οπτική μικρορύθμιση των ρυθμίσεων θόλωσης. Εμφανίζει μια γραμμή με λαβή και στα δύο άκρα για να αλλάξετε την κατεύθυνση και τον μετασχηματισμό.

Πατήστε το πλήκτρο Ctrl για αλλαγή κατεύθυνσης σε βήματα των 15°.