3.9. Μεταβλητή θόλωση

3.9.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.26. Το φίλτρο μεταβλητής θόλωσης

Το φίλτρο μεταβλητής θόλωσης

Αρχικό

Το φίλτρο μεταβλητής θόλωσης

Εφαρμόστηκε μεταβλητή θόλωση


Η μεταβλητή θόλωση θολώνει την εικόνα κατά ένα μεταβλητό ποσό χρησιμοποιώντας μια μάσκα που έχει οριστεί στην είσοδο Aux. Το μαύρο στην στρώση μάσκας θα είναι ελάχιστα θολό και το λευκό θα είναι θολό στη μέγιστη τιμή.

3.9.2. Επιλογές

Σχήμα 17.27. Επιλογές διαλόγου φίλτρου μεταβλητής θόλωσης

Επιλογές διαλόγου φίλτρου μεταβλητής θόλωσης

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Βοηθητική είσοδος

Εδώ μπορείτε να ορίσετε τη μάσκα που καθορίζει πόσο θα θολώσει μια συγκεκριμένη περιοχή της στρώσης εισόδου. Οι μαύρες περιοχές της μάσκας θα καταλήξουν σε ελάχιστη θόλωση της εξόδου, ενώ οι λευκές περιοχές θα είναι περισσότερο θολές.

Ακτίνα

Μέγιστη ακτίνα θόλωσης.

Γραμμική μάσκα

Εάν είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιεί γραμμικές τιμές μάσκας.

Υψηλή ποιότητα

Εάν είναι ενεργοποιημένη, παράγει πιο ακριβή και συνεπή έξοδο, με τίμημα ότι είναι πιο αργή.