3.9. Difuminació variable

3.9.1. Visió general

Figura 17.26. El filtre Difuminació en moviment lineal

El filtre Difuminació en moviment lineal

Original

El filtre Difuminació en moviment lineal

Aplicació de la difuminació variable


El filtre Difumina variable: difumina la imatge en una quantitat variable utilitzant una màscara establerta a Entrada auxiliar. El negre de la capa de màscara es veurà mínimament difuminat i el blanc es difuminarà al màxim.

3.9.2. Opcions

Figura 17.27. Opcions de diàleg del filtre Difuminació variable

Opcions de diàleg del filtre Difuminació variable

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Entrada aux.

Ací podeu establir la màscara que determina quant es difuminarà una certa àrea de la capa d'entrada. Les zones negres de la màscara tindran un difuminat mínim de sortida, i el blanc serà el més difús.

Radi

Radi de difuminació màxima.

Màscara lineal

Si està activat, utilitza valors de màscara lineal.

Qualitat alta

Si està activat, generarà una sortida més precisa i consistent, a costa de ser més lent.