11. Το μενού «Παράθυρα»

Αυτό το μενού επιτρέπει τη διαχείριση των διαλόγων παραθύρων του GIMP:

Το όνομα μενού «παράθυρα» δεν είναι καλά προσαρμοσμένο στη νέα κατάσταση μοναδικού παραθύρου. Παρόλα αυτά, οι λειτουργίες του αφορούν πολλαπλές και μοναδικές καταστάσεις. Οι εμφανίσεις του ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την παρουσία ή απουσία εικόνων και προσαρτήσεων:

Σχήμα 16.250. Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Με ανοιχτές εικόνες

Περιεχόμενα του μενού «Παράθυρα»

Με ανοιχτές εικόνες


 1. πρόσφατα κλεισμένες προσαρτήσεις: αυτή η εντολή ανοίγει τη λίστα των προσαρτήσεων που κλείσατε πρόσφατα. Μπορείτε να τις ξανανοίξετε πατώντας το όνομα τους. Παρακαλώ, σημειώστε ότι τα απομονωμένα παράθυρα δεν επηρεάζονται.

  Για περισσότερες πληροφορίες για τις προσαρτήσεις, παρακαλώ δείτε Διάλογοι και προσαρτήσεις.

 2. προσαρτήσιμοι διάλογοι: αυτή η εντολή ανοίγει τη λίστα των προσαρτήσιμων διαλόγων. Παρακαλώ δείτε Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση».

 3. Εργαλειοθήκη: πατώντας σε αυτήν την εντολή ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Ctrl+B, ανυψώνει την εργαλειοθήκη συνήθως μαζί με τις επιλογές εργαλείων της προσάρτησης. Σημειώστε ότι στη λειτουργία ενός παραθύρου αυτό συνήθως δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, καθώς η εργαλειοθήκη είναι μέρος του κυρίως παραθύρου.

 4. Η λίστα των ανοικτών παραθύρων εικόνας: πατώντας το όνομα μιας εικόνας, ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Alt+αριθμός της εικόνας, κάνει την εικόνα ενεργή.

 5. Ο κατάλογος των ανοικτών προσαρτήσεων: σε αυτόν τον κατάλογο, οι προσαρτήσεις ονομάζονται με το όνομα του ενεργού διαλόγου σε αυτήν την προσάρτηση. Πατώντας στο όνομα μιας προσάρτησης ανυψώνεται αυτή η προσάρτηση. Σημειώστε ότι στη λειτουργία ενός παραθύρου θα εμφανίζονται εδώ μόνο οι προσαρτήσεις που δεν αποτελούν μέρος του κυρίως παραθύρου.

 6. Απόκρυψη προσαρτήσεων (Tab): αυτή η εντολή αποκρύπτει όλες τις προσαρτήσεις (συνήθως στα αριστερά και δεξιά της εικόνας), αφήνοντας μόνο το παράθυρο της εικόνας. Η κατάσταση της εντολής διατηρείται κατά την έξοδο από το GIMP και θα είναι στην ίδια κατάσταση όταν ξεκινήσει το GIMP.

 7. Εμφάνιση καρτελών: στην κατάσταση ενός παραθύρου αυτή η εντολή αλλάζει εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι καρτέλες με όλες τις ανοιγμένες εικόνες. Από προεπιλογή, εμφανίζεται η γραμμή καρτελών, αλλά μπορείτε να την αποκρύψετε, εάν δεν τη χρειάζεστε και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον επιπλέον χώρο στην οθόνη.

  Σε κατάστση πολλαπλών παραθύρων αυτή η εντολή είναι απενεργοποιημένη.

 8. Θέση καρτελών: Σε κατάσταση ενός παραθύρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να επιλέξετε τη θέση της γραμμής καρτελών που εμφανίζει τις φορτωμένες εικόνες. Από προεπιλογή, η γραμμή καρτελών βρίσκεται στο επάνω μέρος, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε για να την εμφανίσετε στο κάτω μέρος, αριστερά ή δεξιά.

  Σε κατάστση πολλαπλών παραθύρων αυτή η εντολή είναι απενεργοποιημένη.

 9. κατάσταση μοναδικού παραθύρου: όταν ενεργοποιηθεί, το GIMP είναι σε κατάσταση μοναδικού παραθύρου. Παρακαλώ δείτε Κατάσταση μοναδικού παραθύρου.