6.6. Κατάσταση από ευρετήριο

Η εντολή Από ευρετήριο μετατρέπει την εικόνα σας σε κατάσταση από ευρετήριο. Δείτε χρώματα από ευρετήριο στο γλωσσάρι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση χρώματος από ευρετήριο.

6.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageModeIndexed….

6.6.2. Ο διάλογος «Μετατροπή εικόνας σε χρώματα από ευρετήριο»

Η εντολή Από ευρετήριο ανοίγει το διάλογο Μετατροπή εικόνας σε χρώματα από ευρετήριο.

Σχήμα 16.55. Ο διάλογος «Μετατροπή εικόνας σε χρώματα από ευρετήριο»

Ο διάλογος «Μετατροπή εικόνας σε χρώματα από ευρετήριο»

Επιλογές χρωματολογίου
  • Δημιουργία βέλτιστης παλέτας: Αυτή η επιλογή δημιουργεί την καλύτερη δυνατή παλέτα με ένα προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό 256 χρωμάτων (κλασική μορφή GIF). Μπορείτε να μειώσετε αυτόν τον Μέγιστο αριθμό χρωμάτων, αν και αυτό ίσως δημιουργήσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα (λουρίδες χρώματος) στις ομαλές μεταβάσεις. Ίσως μπορέσετε να ελαχιστοποιήσετε τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας πρόσμιξη, όμως.

  • Χρήση βέλτιστης παλέτας για το διαδίκτυο: χρήση μιας βέλτιστης παλέτας για το διαδίκτυο.

  • Χρήση ασπρόμαυρης παλέτας (1-δυαδικού): Αυτή η επιλογή παράγει μια εικόνα που χρησιμοποιεί μόνο δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο.

  • Χρήση προσαρμοσμένης παλέτας: Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να επιλέξετε μια προσαρμοσμένη παλέτα από τη λίστα. Ο αριθμός των χρωμάτων εμφανίζεται για κάθε παλέτα. Η παλέτα «διαδίκτυο» με 216 χρώματα, είναι η παλέτα για «ασφαλές διαδίκτυο». Αρχικά δημιουργήθηκε από την Netscape για να δώσει χρώματα που θα εμφανιζόντουσαν το ίδιο στους Macs και τα PCs και ο Internet Explorer 3 μπορούσε να τη διαχειριστεί. Από την έκδοση 4, ο MSIE χειρίζεται μια παλέτα με 212 χρώματα. Το πρόβλημα της χρωματικής ομοιότητας μεταξύ όλων των λειτουργικών συστημάτων δεν έχει επιλυθεί ακόμα και μπορεί να μην λυθεί ποτέ. Όταν σχεδιάζετε μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να θυμόσαστε δύο βασικές αρχές: χρήση φωτεινού κειμένου σε σκούρο φόντο ή σκούρο κείμενο σε φωτεινό φόντο και ποτέ να μην βασίζεστε στο χρώμα για μεταφορά πληροφοριών.

    Μερικά χρώματα στην παλέτα ίσως να μην χρησιμοποιούνται εάν η εικόνα σας δεν έχει πολλά χρώματα. Θα αφαιρεθούν από την παλέτα εάν η επιλογή Αφαίρεση αχρησιμοποίητων χρωμάτων από την τελική παλέτα έχει σημειωθεί.

Επιλογές πρόσμιξης

Αφού μια εικόνα από ευρετήριο περιέχει 256 χρώματα ή λιγότερα, μερικά χρώματα στην αρχική εικόνα ίσως να μην είναι διαθέσιμα στην παλέτα. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε κάποια μουτζουρωμένα ή συμπαγή μπαλώματα σε περιοχές που θα έπρεπε να έχετε λεπτές χρωματικές αλλαγές. Οι επιλογές πρόσμιξης σας επιτρέπουν να διορθώσετε τα ανεπιθύμητα φαινόμενα που δημιουργούνται από τις επιλογές παλέτας.

Ένα φίλτρο πρόσμιξης προσπαθεί να πλησιάσει το χρώμα που λείπει από την παλέτα χρησιμοποιώντας συγκροτήματα εικονοστοιχείων παρόμοιων χρωμάτων με αυτά στην παλέτα. Εάν τα δει κανείς από απόσταση, αυτά τα εικονοστοιχεία δίνουν την εντύπωση ενός νέου χρώματος. Δείτε το γλωσσάρι για περισσότερες πληροφορίες στο πρόσμιξη.

Τρία φίλτρα (συν το «Κανένα») είναι διαθέσιμα. Δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου φίλτρου στην εικόνα σας, έτσι θα πρέπει να τα δοκιμάσετε όλα και να δείτε ποιο δουλεύει καλύτερα. Το φίλτρο «Τοποθέτηση χρωματικής πρόσμιξης» προσαρμόζεται καλά σε κίνηση.

Σχήμα 16.56. Παράδειγμα: πλήρες χρώμα, με καθόλου πρόσμιξη

Παράδειγμα: πλήρες χρώμα, με καθόλου πρόσμιξη

Αυτό είναι ένα παράδειγμα εικόνας με ομαλή μετάβαση σε κατάσταση RGB.


Σχήμα 16.57. Παράδειγμα: τέσσερα χρώματα, με καμία πρόσμιξη

Παράδειγμα: τέσσερα χρώματα, με καμία πρόσμιξη

Η ίδια εικόνα, αφού μετασχηματίστηκε σε τέσσερα χρώματα από ευρετήριο, χωρίς πρόσμιξη.


Σχήμα 16.58. Παράδειγμα: Floyd-Steinberg (Κανονική)

Παράδειγμα: Floyd-Steinberg (Κανονική)

Η ίδια εικόνα , με τέσσερα χρώματα από ευρετήριο και πρόσμιξη «Floyd-Steinberg (κανονική)».


Σχήμα 16.59. Παράδειγμα: Floyd-Steinberg (μειωμένη διαρροή χρώματος)

Παράδειγμα: Floyd-Steinberg (μειωμένη διαρροή χρώματος)

Η ίδια εικόνα, με τέσσερα χρώματα από ευρετήριο και πρόσμιξη « Floyd-Steinberg (μειωμένη διαρροή χρώματος)».


Σε μια εικόνα GIF, η διαφάνεια κωδικοποιείται σε 1 δυαδικό: διαφανές ή αδιαφανές. Για να δοθεί η αυταπάτη της μερικής διαφάνειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση πρόσμιξης διαφάνειας. Όμως, το πρόσθετο Ημιισοπέδωση μπορεί να σας δώσει καλύτερα αποτελέσματα.

Ενεργοποίηση πρόσμειξης στρώσεων κειμένου: η πρόσμειξη στρώσεων κειμένου θα τις καταστήσει μη επεξεργάσιμες.

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την χρωματική παλέτα μιας εικόνας από ευρετήριο χρησιμοποιώντας Διάλογος χρωματολογίου.