7.20. Στρώση στον πάτο

The Layer to bottom command lowers the active layer to the bottom of the layer stack.

If the active layer is already at the bottom of the stack or if there is only one layer, this menu entry is disabled.

7.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηστοίβαστρώση στον πάτο,

  • ή πατώντας το πλήκτρο Shift και κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.