7.20. Στρώση στον πάτο

Η εντολή Στρώση στον πυθμένα βυθίζει την ενεργή στρώση στον πάτο της στοίβας στρώσεων.

Εάν η ενεργή στρώση είναι ήδη στον πυθμένα της στοίβας, ή εάν υπάρχει μόνο μια στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

7.20.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerStackLayer to Bottom,

  • ή πατώντας το πλήκτρο Shift και κλικ στο εικονίδιο κάτω βέλους στον πάτο του διαλόγου στρώσεων.