7.11. Απόρριψη πληροφοριών κειμένου

Οι εντολές Απόρριψη πληροφοριών κειμένου, Κείμενο σε μονοπάτι και Κείμενο κατά μήκος μονοπατιού εμφανίζονται στο μενού Στρώσεις μόνο εάν υπάρχει στρώση κειμένου.

Όταν προσθέτετε κείμενο σε μια εικόνα, το GIMP προσθέτει ειδικές πληροφορίες. Αυτή η εντολή απορρίπτει αυτές τις πληροφορίες, μετασχηματίζοντας την τρέχουσα στρώση κειμένου σε κανονική στρώση ψηφιογραφίας. Η αιτία για αυτό δεν είναι προφανής.

Σημειώστε ότι αυτός ο μετασχηματισμός του κειμένου σε ψηφιογραφία εκτελείται αυτόματα όταν εφαρμόζετε μια γραφική λειτουργία σε στρώση κειμένου. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες κειμένου πίσω αναιρώντας τη λειτουργία που τροποποίησε το κείμενο.

7.11.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerDiscard Text Information.