6.10. Διεπαφή

Σχήμα 15.92. Συνδυασμένες προτιμήσεις διεπαφής

Συνδυασμένες προτιμήσεις διεπαφής

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις γλώσσας, προεπισκοπήσεις στρώσης/καναλιού και πληκτρολογίου.


Επιλογές

Γλώσσα

Η προεπιλεγμένη γλώσσα του GIMP είναι αυτή ντου συστήματος. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στην πτυσσόμενη λίστα. Πρέπει να ξεκινήσετε το GIMP ξανά για να ενεργοποιήσετε αυτή την αλλαγή. Παρακαλώ δείτε το Τμήμα 1.2, «Γλώσσα».

Προεπισκοπήσεις

Από προεπιλογή, το GIMP εμφανίζει μικροσκοπικές προεπισκοπήσεις των περιεχομένων των στρώσεων και καναλιών σε πολλές θέσεις, συμπεριλαμβανόμενου του διαλόγου στρώσεων. Εάν για κάποιο λόγο θα προτιμούσατε να τις απενεργοποιήσετε, μπορείτε να το κάνετε αποεπιλέγοντας Ενεργοποίηση προεπισκοπήσεων στρώσεων και καναλιών. Εάν θέλετε οι προεπισκοπήσεις να εμφανίζονται, μπορείτε να προσαρμόσετε τα μεγέθη τους χρησιμοποιώντας τα μενού για Προεπιλεγμένο μέγεθος προεπισκόπησης στρώσης και καναλιού και Μέγεθος προεπισκόπησης περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να αναπροσαρμόσετε το Αναίρεση μεγέθους προεπισκόπησης και το Μέγεθος προεπισκόπησης περιήγησης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Pressing Configure Keyboard Shortcuts… brings up the Keyboard Shortcuts Dialog, which allows you to see all actions and assign or change their keyboard shortcuts.

If you do not want your changes to be available in future GIMP sessions, uncheck Save keyboard shortcuts on exit. If you don't want to save shortcuts on exit every session, you can save the current settings at any time using the Save Keyboard Shortcuts Now button, and they will be applied to future sessions. If you decide that you have made some bad decisions concerning shortcuts, you can reset them to their original state by pressing Reset Keyboard Shortcuts to Default Values. You can also choose to Remove All Keyboard Shortcuts.