6.5. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας

Σχήμα 15.87. Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας

Εισαγωγή και εξαγωγή εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εισαγωγή και την εξαγωγή εικόνων.


6.5.1. Επιλογές

Αυτές οι επιλογές είναι αυτονόητες και το αναδυόμενο παράθυρο βοηθά στην παροχή περισσότερων πληροφοριών.