6.7. Επιλογές εργαλείου

Σχήμα 15.89. Προτιμήσεις επιλογών εργαλείου

Προτιμήσεις επιλογών εργαλείου

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε πολλές όψεις της συμπεριφοράς των εργαλείων.


6.7.1. Επιλογές

Γενικά

Να επιτρέπεται η επεξεργασία μη ορατών στρώσεων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε στρώσεις με απενεργοποιημένη ορατότητα (το εικονίδιο ματιού στη προσάρτηση στρώσης).

Save tool options on exit

Αυτονόητο

Αποθήκευση επιλογών εργαλείου τώρα

Αυτονόητο

Επαναφορά αποθηκευμένων επιλογών εργαλείου στις προεπιλεγμένες τιμές

Αυτονόητο

Κλιμάκωση

Προεπιλεγμένη παρεμβολή

Όταν κλιμακώνεις κάτι, κάθε εικονοστοιχείο στο αποτέλεσμα υπολογίζεται με παρεμβολή μερικών εικονοστοιχείων στην πηγή. Αυτή η επιλογή καθορίζει την προεπιλεγμένη μέθοδο παρεμβολής: μπορεί πάντοτε να αλλαχθεί, όμως, στο διάλογο επιλογών εργαλείου.

Υπάρχουν πέντε επιλογές:

Κανένα

Αυτή είναι η πιο γρήγορη μέθοδος, αλλά είναι αρκετά πρόχειρη: θα πρέπει να σκεφτείτε τη χρήση της μόνο εάν ο υπολογιστής σας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα ταχύτητας , ή όταν σχεδιάζετε θολές εικόνες.

Γραμμικό

Μια απλή μορφή παρεμβολής και είναι αρκετά καλή για τους περισσότερους σκοπούς.

Κυβική

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή, αλλά είναι επίσης πιο αργή από τη Γραμμική. Σε γενικές γραμμές δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη Γραμμική, αλλά υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να φαίνεται χειρότερη.

NoHalo

Αυτή η μέθοδος εκτελεί υψηλής ποιότητας παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο NoHalo όταν ελαττώνεται μια εικόνα σε λιγότερο από το μισό του αρχικού μεγέθους.

LoHalo

Αυτή η μέθοδος εκτελεί υψηλής ποιότητας παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο LoHalo όταν δεν μειώνετε το μέγεθος πολύ (περιστροφή, στρέβλωση).

Κοινές επιλογές ζωγραφικής μεταξύ εργαλείων

Brush, Dynamics, Pattern, Gradient, Expand Layers

Μπορείτε να αποφασίσετε εδώ, εάν αλλάζοντας το πινέλο κλ για ένα εργαλείο θα προκαλέσει το καινούργιο στοιχείο να χρησιμοποιηθεί για όλα τα εργαλεία, ή εάν κάθε ατομικό εργαλείο (μολύβι, πινέλο, αερογράφος, κλ) θα πρέπει να θυμάται το στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε τελευταία για αυτό ειδικά.

Move Tool

Ορισμός στρώσης ή μονοπατιού ως ενεργού

Μπορείτε να αποφασίσετε εδώ εάν αλλάζοντας την τρέχουσα στρώση ή μονοπάτι, τι θα συμβεί όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μετακίνησης και χωρίς πάτημα κανενός πλήκτρου.