3.7. Πινέλο

Το εργαλείο πινέλου ζωγραφίζει ασαφείς πινελιές πινέλου. Όλες οι πινελιές αποδίδονται χρησιμοποιώντας το τρέχον πινέλο.

3.7.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για ενεργοποίηση του εργαλείου:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsPaintbrush.

  • Πατώντας το εικονίδιο εργαλείου στην εργαλειοθήκη.

  • Πατώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου P.

3.7.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (Προεπιλογές)

Ctrl

Αυτό το πλήκτρο αλλάζει το πινέλο σε επιλογέα χρώματος.

Μετατόπιση

Αυτό το πλήκτρο τοποθετεί το εργαλείο μολυβιού σε κατάσταση ευθείας γραμμής. Με πατημένο το Shift ενώ πατάτε κουμπί1 θα δημιουργήσει μια ευθεία γραμμή. Διαδοχικά κλικ θα συνεχίσουν τη χάραξη ευθειών γραμμών που προέρχονται από το άκρο της τελευταίας γραμμής.

3.7.3. Επιλογές

Σχήμα 14.64. Επιλογές εργαλείου πινέλου

Επιλογές εργαλείου πινέλου

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Κατάσταση; Αδιαφάνεια; Πινέλο; Μέγεθος; Αναλογία διαστάσεων; Γωνία; Απόσταση; Σκληρότητα; Δυναμική; Επιλογές δυναμικής; Εφαρμογή τρέμουλου; Ομαλή πινελιά; Κλείδωμα μεγέθους πινέλου στην προβολή; Αυξητικός
Δείτε το κοινές επιλογές εργαλείου ζωγραφικής για μια περιγραφή των επιλογών εργαλείου που εφαρμόζονται σε πολλά ή όλα τα εργαλεία ζωγραφικής.