4.6. Κλιμάκωση

Σχήμα 14.134. Το εργαλείο κλιμάκωσης στην εργαλειοθήκη

Το εργαλείο κλιμάκωσης στην εργαλειοθήκη

4.6.1. Επισκόπηση

Το εργαλείο κλιμάκωσης χρησιμοποιείται για κλιμάκωση στρώσεων, επιλογών ή μονοπατιών (το αντικείμενο).

Πατώντας στην εικόνα με το εργαλείο το πλαίσιο διαλόγου πληροφοριών κλιμάκωσης ανοίγει, επιτρέποντας την ξεχωριστή αλλαγή Πλάτους και Ύψους. Ταυτόχρονα μια προεπισκόπηση (πιθανόν με πλέγμα ή περίγραμμα) επικάθεται στο αντικείμενο και χειρίζεται την εμφάνιση των γωνιών και περιγραμμάτων όπου μπορείτε με πάτημα και σύρσιμο να αλλάξετε διαστάσεις. Στο κέντρο, ένα τετράγωνο με σταυρό μέσα, για να μετακινήσετε την προεπισκόπηση (ο δείκτης ποντικιού είναι ένας κινούμενος σταυρός τότε).

4.6.2. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο:

  • From the image-menu: ToolsTransform ToolsScale.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+S keyboard shortcut.

4.6.3. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Shift

Κρατώντας το πλήκτρο Shift πατημένο θα εναλλαχτεί την επιλογή Διατήρηση αναλογιών.

Ctrl

Κρατώντας το πλήκτρο Ctrl πατημένο θα εναλλαχτεί η επιλογή Γύρω από το κέντρο.

4.6.4. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.135. Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο κλιμάκωσης

Επιλογές εργαλείου για το εργαλείο κλιμάκωσης

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Μετασχηματισμός; Παρεμβολή; Κατεύθυνση; Περικοπή; Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας; Οδηγοί
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

[Σημείωση] Σημείωση

Η κατάσταση μετασχηματισμού δουλεύει μόνο στην ενεργή στρώση. Για επεξεργασία σε όλες τις στρώσεις της εικόνας, χρησιμοποιήστε κλιμάκωση εικόνας.

Για τη κλιμάκωση μονοπατιού, δείτε το Μονοπάτι μετασχηματισμού.

Διατήρηση αναλογιών (Shift)

Όταν μετακινείτε μια γωνία του πλαισίου επιλογής, αυτή η επιλογή θα περιορίσει την κλιμάκωση όπως ο λόγος ύψους/πλάτους της στρώσης που θα παραμείνει σταθερός. Σημειώστε ότι αυτό δεν δουλεύει με λαβές περιγράμματος. Σημειώστε επίσης ότι εναλλάσσει την αλυσίδα σύνδεσης στο διάλογο.

Γύρω από το κέντρο (Ctrl)

Με αυτήν την επιλογή ενεργοποιημένη, μπορείτε να κλιμακώσετε από το κέντρο, ακτινικά, εάν είναι σημειωμένο το «Διατήρηση αναλογιών», αλλιώς κατακόρυφα ή οριζόντια.

4.6.5. Ο διάλογος ρύθμισης κλιμάκωσης

Σχήμα 14.136. Ο διάλογος ρύθμισης κλιμάκωσης

Ο διάλογος ρύθμισης κλιμάκωσης

Πλάτος/ύψος

Εδώ, μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό πλάτος και ύψος που θέλετε να δώσετε στο αντικείμενο. Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι εικονοστοιχείο. Μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας την πτυσσόμενη λίστα. Αυτές οι τιμές μεταβάλλονται αυτόματα, όταν σύρετε τις λαβές στην εικόνα. Εάν η προσαρτημένη αλυσίδα σύνδεσης σπάσει, μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος ξεχωριστά.

Πλήκτρο επαναρύθμισης

With this button, available since GIMP 2.10.10, you can reset the transform handles back to the original square shape, while keeping the current transformation and zoom level. This enables you to create more complex transformations by making the transformation in several steps.