2.3. Διάλογος μονοπατιών

Παρακαλώ δείτε Τμήμα 5, « Μονοπάτια » εάν δεν ξέρετε τι είναι μονοπάτι.

Σχήμα 15.12. Ο διάλογος «Μονοπάτια»

Ο διάλογος «Μονοπάτια»

Ο διάλογος «Μονοπάτια» χρησιμοποιείται για διαχείριση μονοπατιών, επιτρέποντας τη δημιουργία ή διαγραφή τους, αποθήκευση τους, μετατροπή τους σε και από επιλογές, κλ.

2.3.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Αυτός ο διάλογος είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

 • From the main menu, as WindowsDockable DialogsPaths.

 • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the «Paths» dialog from the main menu: WindowsPaths.

2.3.2. Χρήση του διαλόγου μονοπατιών

Each path belongs to one image: paths are components of images just like layers. The Paths dialog shows you a list of all paths belonging to the currently active image: switching images causes the dialog to show a different list of paths. In multi-window mode, you can show the name of the active image at the top of the dock by choosing «Show Image Selection» from the Tab menu.

Εάν είσθε εξοικειωμένος με το διάλογο στρώσεων, έχετε μια αρχή κεφαλίδας, επειδή ο διάλογος μονοπατιών είναι παρόμοιος με πολλούς τρόπους.

Στην κορυφή, υπάρχουν δύο εικονίδια: «Κλείδωμα»:

Κλείδωμα μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «μονοπάτι» μας λέει εάν η επεξεργασία του τρέχοντος μονοπατιού είναι κλειδωμένη (απενεργοποιημένη) ή όχι. Πατώντας το εικονίδιο εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου.

[Σημείωση] Σημείωση

Μέχρι το GIMP 2.10.32 ονομαζόταν Κλείδωμα πινελιών μονοπατιού. Αυτό το όνομα θεωρήθηκε ασαφές, επειδή ο όρος πινελιές χρησιμοποιείται επίσης για τις πινελιές γραμμών κατά μήκος ενός μονοπατιού, που αυτή η επιλογή δεν αλλάζει.

Κλείδωμα θέσης μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «σταυρός με βέλη» μας λέει εάν η τρέχουσα θέση μονοπατιού είναι κλειδωμένη (απενεργοποιημένη) ή όχι. Όταν η θέση του μονοπατιού είναι κλειδωμένη, το μονοπάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί. Πατώντας το εικονίδιο εναλλάσσεται μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου.

Το ίδιο το παράθυρο διαλόγου Διαδρομές εμφανίζει έναν κατάλογο με όλα τα μονοπάτια που υπάρχουν στην εικόνα, με τέσσερα στοιχεία για κάθε μονοπάτι:

Ορατότητα μονοπατιού

Ένα εικονίδιο «ανοιχτού ματιού» εάν το μονοπάτι είναι ορατό, ή ένα κενό χώρο εάν δεν είναι. «Ορατό» σημαίνει ότι το ίχνος του μονοπατιού σχεδιάζεται στην προβολή της εικόνας. Το μονοπάτι δεν εμφανίζεται στην πραγματικότητα στα δεδομένα εικονοστοιχείου εικόνας εκτός και βαφτεί ή αποδοθεί αλλιώς. Κλικ στο χώρο εικονιδίου ματιού εναλλάσσει την ορατότητα του μονοπατιού.

Μονοπάτια αλυσίδας

Ένα εικονίδιο «αλυσίδας» εμφανίζεται στα δεξιά του χώρου του εικονιδίου ματιού εάν το μονοπάτι είναι κλειδωμένου μετασχηματισμού, ή λευκού χώρου εάν δεν είναι. «Κλειδωμένος μετασχηματισμός» σημαίνει ότι σχηματίζει μέρος ενός συνόλου στοιχείων (στρώσεις, κανάλια, κλ) που επηρεάζονται όλα το ίδιο από μετασχηματισμούς (κλιμάκωση, περιστροφή κλ.) εάν εφαρμοστεί σε ένα από αυτά. Κλικ στο χώρο εικονιδίου αλυσίδας εναλλάσσει την κατάσταση κλειδώματος μετασχηματισμού του μονοπατιού.

Προεπισκόπηση εικόνας

Ένα μικρό εικονίδιο προεπισκόπησης εμφανίζει ένα σκαρίφημα του μονοπατιού. Με κλικ στο εικονίδιο και σύρσιμο του στην εικόνα, αυτό θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του μονοπατιού σε αυτήν την εικόνα.

Όνομα μονοπατιού

Το όνομα του μονοπατιού πρέπει να είναι μοναδικό μες την εικόνα. Με διπλό κλικ στο όνομα θα σας επιτρέψει να το επεξεργαστείτε. Εάν το όνομα που δημιουργείτε υπάρχει ήδη, ένας αριθμός θα προσαρτηθεί (π.χ., «#1») για να γίνει μοναδικός.

Εάν η λίστα δεν είναι κενή, σε οποιαδήποτε δοσμένη στιγμή ένα από τα μέλη είναι το ενεργό μονοπάτι της εικόνας, που θα είναι το υποκείμενο κάθε ενέργειας που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το μενού διαλόγου ή τα κουμπιά στον πυθμένα: το ενεργό μονοπάτι φαίνεται τονισμένο στη λίστα. Κλικ σε οποιαδήποτε από τις εγγραφές θα την κάνει ενεργό μονοπάτι.

Δεξί κλικ σε οποιαδήποτε εγγραφή στη λίστα εμφανίζει το μενού μονοπατιών. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε το μενού μονοπατιών από το μενού καρτέλας διαλόγου.

2.3.3. Κουμπιά

Τα κουμπιά στον πάτο του διαλόγου μονοπατιών όλα αντιστοιχούν σε εγγραφές στο μενού μονοπατιών (προσπελάσιμο με δεξί κλικ στην εγγραφή λίστας μονοπατιού), αλλά μερικές από αυτές έχουν επιπλέον επιλογές που παίρνονται με πατημένα τα τροποποιητικά πλήκτρα, ενώ πατάτε το κουμπί.

Νέο μονοπάτι

Δείτε Νέο μονοπάτι. Κρατώντας πατημένο το Shift δημιουργείται ένα νέο (κενό) μονοπάτι με τις τελευταίες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Νέο μονοπάτι.

Ανύψωση μονοπατιού

Ανατρέξτε στην ενότητα Ανύψωση μονοπατιού. Κρατώντας πατημένο το Shift μετακινείται το μονοπάτι στην κορυφή του καταλόγου.

Βύθιση μονοπατιού

Δείτε Βύθιση μονοπατιού. Κρατώντας πατημένο το Shift μετακινείται το μονοπάτι στο κάτω μέρος του καταλόγου.

Duplicate Paths

See Duplicate Paths.

Paths to Selection

Converts paths into a selection; see Paths to Selection for a full explanation. You can use modifier keys to set the way the new selection interacts with the existing selection:

Τροποποιητές Ενέργεια
Κανένα Αντικατάσταση υπάρχουσας επιλογής
Μετατόπιση Προσθήκη στην επιλογή
Ctrl Αφαίρεση από την επιλογή
Μετατόπιση+Ctrl Τομή με την επιλογή.
Επιλογή σε μονοπάτι

Με πατημένο το πλήκτρο Shift εμφανίζεται ο διάλογος Προχωρημένες επιλογές, που προφανώς είναι χρήσιμος μόνο σε προγραμματιστές του GIMP.

Paint along the paths

See Stroke Paths. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Paths dialog.

Διαγραφή μονοπατιού

Η Διαγραφή μονοπατιού διαγράφει το τρέχον επιλεγμένο μονοπάτι.

2.3.4. Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Σχήμα 15.13. Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Το μενού περιεχομένου «Μονοπάτια»

Το μενού μονοπατιών μπορεί να εμφανιστεί με δεξί κλικ σε εγγραφή μονοπατιού στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών, ή επιλέγοντας την κορυφαία είσοδο ("μενού μονοπατιών") από το μενού καρτέλας διάλογος μονοπατιού. Αυτό το μενού σας δίνει πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες που επηρεάζουν μονοπάτια.

Επεξεργασία μονοπατιού

Το Επεξεργασία μονοπατιού είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για ενεργοποίηση του Εργαλείο μονοπατιών, που χρησιμοποιείται για δημιουργία και επεξεργασία μονοπατιών. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από την εργαλειοθήκη, ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Β.

Επεξεργασία γνωρισμάτων διαδρομής

Επεξεργασία γνωρισμάτων μονοπατιού εμφανίζει ένα μικρό διάλογο που επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος του μονοπατιού. Μπορείτε επίσης να το κάνετε με διπλό κλικ στο όνομα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών.

Ετικέτα χρώματος

Η Ετικέτα χρώματος εμφανίζει ένα υπομενού, παρόμοιο με αυτό του διαλόγου στρώσεων, το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ετικέτα χρώματος για το επιλεγμένο μονοπάτι.

Νέο μονοπάτι

Το Νέο μονοπάτι δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι, το προσθέτει στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει την ονοματοδοσία του μονοπατιού. Το νέο μονοπάτι δημιουργείται χωρίς σημεία αγκύρωσης, έτσι θα χρειαστείτε τη χρήση του εργαλείου μονοπατιού για να του δώσετε μερικά, πριν να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε.

Ανύψωση μονοπατιού

Η Ανύψωση μονοπατιού μετακινεί το μονοπάτι μια θέση ψηλότερα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών. Η θέση ενός μονοπατιού στη λίστα δεν έχει λειτουργική σημασία στη λίστα, έτσι είναι απλά μια διευκόλυνση στη διατήρηση οργάνωσης των πραγμάτων.

Βύθιση μονοπατιού

Η Βύθιση μονοπατιού μετακινεί το μονοπάτι μια θέση χαμηλότερα στη λίστα του διαλόγου μονοπατιών. Η θέση ενός μονοπατιού στη λίστα δεν έχει λειτουργική σημασία στη λίστα, έτσι είναι απλά μια διευκόλυνση στη διατήρηση οργάνωσης των πραγμάτων.

Διπλασιασμός μονοπατιού

Ο «Διπλασιασμός μονοπατιού» δημιουργεί ένα αντίγραφο του ενεργού μονοπατιού, αποδίδοντας του ένα μοναδικό όνομα, το προσθέτει στον κατάλογο του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Το αντίγραφο θα είναι ορατό μόνο εάν το αρχικό μονοπάτι ήταν ορατό.

Διαγραφή μονοπατιού

Η Διαγραφή μονοπατιού διαγράφει το τρέχον επιλεγμένο μονοπάτι.

Συγχώνευση ορατών μονοπατιών

Συγχώνευση ορατών μονοπατιών παίρνει όλα τα μονοπάτια στην εικόνα που είναι ορατά (δηλαδή, όλα όσα δείχνουν εικονίδια «ανοιχτού ματιού» στο διάλογο μονοπατιών) και τα μετατρέπουν σε συστατικά ενός μόνου μονοπατιού. Αυτό μπορεί να είναι βολικό εάν θέλετε να τα βάψετε όλο κατά τον ίδιο τρόπο κλ.

Paths to Selection; Add Paths to Selection; Subtract Paths from Selection; Intersect Paths with Selection

These commands all convert the active paths into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Paths to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The «marching ants» for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Επιλογή σε μονοπάτι

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • From the main menu, as SelectTo Path

 • Από το μενού διαλόγου μονοπατιών, ως Επιλογή σε μονοπάτι.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Η Επιλογή σε μονοπάτι δημιουργεί νέο μονοπάτι από την επιλογή εικόνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις το τελικό μονοπάτι θα ακολουθήσει στενά τις «διάστικτες στιγμές» της επιλογής, αλλά η αντιστοιχία δεν είναι συνήθως τέλεια.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Options dialog, which allows you to set 20 different options and variables, all with cryptic names. The Advanced Options are really intended for developers only, and help with them goes beyond the scope of this documentation. Generally speaking, Selection to Path will do what you expect it to, and you don't need to worry about how it is done (unless you want to).

Fill Paths

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • From the main menu, as EditFill Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Fill Paths….

 • Από το πλήκτρο Γέμισμα μονοπατιού στις επιλογές εργαλείου για το εργαλείο μονοπατιών.

Το γέμισμα μονοπατιού γεμίζει όλες τις περιοχές που οριοθετούνται από τη διαδρομή με το τρέχον χρώμα προσκηνίου, ή το τρέχον επιλεγμένο μοτίβο. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το Γέμισμα μονοπατιού για περισσότερες πληροφορίες.

Stroke Paths…

Αυτή η λειτουργία μπορεί να προσπελαστεί με ποικίλους τρόπους:

 • From the main menu, as EditStroke Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Stroke Paths….

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • Από το πλήκτροΧρωματισμός μονοπατιού στις επιλογές εργαλείου για το εργαλείο μονοπατιών.

Το «Χρωματισμός μονοπατιού» αποδίδει το ενεργό μονοπάτι στην ενεργή στρώση της εικόνας, επιτρέποντας μια μεγάλη ποικιλία τεχνοτροπιών γραμμής και επιλογών βαψίματος. Δείτε τις ενότητες για το Χρωματισμός μονοπατιού και Πινελιά για περισσότερες πληροφορίες.

Copy Paths

Copy Paths copies the active path to the Paths Clipboard, enabling you to paste it into a different image.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ένα μονοπάτι σέρνοντας το εικονίδιο του από το διάλογο μονοπατιών στο στόχο προβολής της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Όταν αντιγράφετε ένα μονοπάτι σε εικόνα, δεν είναι ορατό. Πρέπει να το κάνετε ορατό στο διάλογο μονοπατιών.

Επικόλληση μονοπατιού

Η Επικόλληση μονοπατιού δημιουργεί ένα νέο μονοπάτι από τα περιεχόμενα του προχείρου του μονοπατιού, το προσθέτει στον κατάλογο του διαλόγου μονοπατιών και το κάνει ενεργό μονοπάτι για την εικόνα. Εάν κανένα μονοπάτι δεν έχει αντιγραφεί προηγουμένως στο πρόχειρο, η εγγραφή μενού θα είναι ανενεργή.

Export Paths

Export Paths… allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Sodipodi or Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Εισαγωγή μονοπατιού

Import Path… creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.