9. Αλλαγή μεγέθους πινέλου

Όλα τα πινέλα έχουν μεταβλητό μέγεθος που μπορεί να αλλαχθεί.

9.1. Πώς να αλλάξετε το μέγεθος ενός πινέλου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του πινέλου με πολλούς τρόπους:

 • Using the Size slider in the tool options. Pencil, Paintbrush, Eraser, Airbrush, Clone, Heal, Perspective Clone, Blur/Sharpen and Dodge/Burn tools have a slider to vary the brush size.

 • Χρησιμοποιώντας τα προεπιλεγμένα πλήκτρα συντόμευσης για την αλλαγή του μεγέθους ενός εργαλείου:

  • Decrease size by 1: [

  • Increase size by 1: ]

  • Decrease size by 10: {

  • Increase size by 10: }

 • Χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ενέργειες κύλισης του ποντικιού για την αλλαγή του μεγέθους ενός εργαλείου:

  • Μείωση μεγέθους κατά 1: Ctrl+Alt+τροχός κύλισης προς τα κάτω

  • Αύξηση μεγέθους κατά 1: Ctrl+Alt+τροχός κύλισης προς τα επάνω

 • By configuring the mouse wheel behavior in the Input Controllers preferences:

  1. Στο κεντρικό παράθυρο του GIMP κάντε κλικ στο ΕπεξεργασίαΠροτιμήσεις.

  2. Στην αριστερή στήλη του νέου παραθύρου επιλέξτε Συσκευές εισόδουΕλεγκτές εισόδου.

  3. The Additional Input Controllers preferences are displayed with two columns: Available Controllers and Active Controllers.

   Στην στήλη Ενεργοί ελεγκτές διπλό κλικ στο στοιχείο Κύριος τροχός ποντικιού.

  4. The Configure Input Controller dialog opens.

   In the left column Event, select the entry Scroll Up.

  5. Click the Edit event button (at the bottom middle of the list).

  6. The Select Controller Event Action dialog opens.

   In the Action column, expand the tools item.

  7. In the left column Action, select Tool's Size: Increase Relative, then click the OK button.

  8. Now the Scroll Up event is associated with the action tools-size-increase-percent.

  9. Κλείστε το παράθυρο.

  10. With the same method, configure Scroll Down to be associated with Tool's Size: Decrease Relative.

  11. Click the OK button of the main window of Preferences.

  After these somewhat long explanations, you can use your mouse wheel to vary brush size. For example, choose the pencil tool with the Circle brush. Set the pointer in the image window, and use the mouse wheel in both directions to see the Circle shrinking or stretching.

 • By configuring the behavior of the Up and Down arrow keys of the keyboard:

  Η μέθοδος είναι η ίδια με εκείνη για τον τροχό του ποντικιού. Οι μόνες διαφορές είναι:

  • In the column Active Controllers, double-click Main Keyboard.

  • In the column Event, edit the entry Cursor Up for the first key, and Cursor Down for the second key.

  • Then, use the Up and Down arrow keys of the keyboard. The result is the same as with the mouse wheel.