6.23. Ελεγκτές εισόδου

Σχήμα 15.110. Προτιμήσεις ελεγκτών εισόδου

Προτιμήσεις ελεγκτών εισόδου

Αυτός ο διάλογος έχει δύο λίστες πρόσθετων ελεγκτών εισόδου: Διαθέσιμοι ελεγκτές στα αριστερά, Ενεργοί ελεγκτές στα δεξιά. Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει μια συσκευή εισόδου και να την ρυθμίσει.

Κλικ σε στοιχείο θα το επισημάνει και μπορείτε να μετακινήσετε τον ελεγκτή από τη μία λίστα στην άλλη με κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο βέλους. Όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε έναν ελεγκτή από την λίστα των ενεργών ελεγκτών στους διαθέσιμους ελεγκτές, αναδύεται ένας διάλογος και σας δίνει την επιλογή αφαίρεσης του ελεγκτή ή απλά απενεργοποίησης του.

Με διπλό κλικ σε έναν (τυπικά ενεργό) ελεγκτή ή εναλλακτικά κλικ στο κουμπί επεξεργασίας στον πυθμένα της λίστας, μπορείτε να διαμορφώσετε αυτόν τον ελεγκτή σε ένα παράθυρο διαλόγου:

Κύριος τροχός ποντικιού

Σχήμα 15.111. Κύριος τροχός ποντικιού

Κύριος τροχός ποντικιού


Γενικά
Αποτύπωση γεγονότων από αυτόν τον ελεγκτή

Αυτή η επιλογή πρέπει να σημειωθεί εάν θέλετε εκτύπωση σε τυπική έξοδο των συμβάντων που δημιουργήθηκαν από τους ενεργοποιημένους ελεγκτές. Εάν θέλετε να δείτε αυτά τα συμβάντα πρέπει να ξεκινήσετε το GIMP από ένα τερματικό ή κάνοντας το να εκτυπώσει σε τυπική έξοδο σε αρχείο από την ανακατεύθυνση του κελύφους. Η κύρια χρήση αυτής της επιλογής είναι για αποσφαλμάτωση.

Ενεργοποίηση αυτού του ελεγκτή

Αυτή η επιλογή πρέπει να σημειωθεί, εάν θέλετε να προσθέσετε νέα ενέργεια στον τροχό του ποντικιού.

Συμβάντα τροχού ποντικιού

Σε αυτό το παράθυρο με γραμμές κύλισης έχετε: στα αριστερά, τα δυνατά συμβάντα που αφορούν τον τροχό του ποντικιού, περισσότερο ή λιγότερο συνδεμένα με πλήκτρα ελέγχου· στα δεξιά, η αντίστοιχη ενέργεια στο συμβάν όταν θα συμβεί. Έχετε επίσης δύο κουμπιά, ένα για Επεξεργασία του επιλεγμένου συμβάντος, το άλλο για Ακύρωση της ενέργειας του επιλεγμένου συμβάντος.

Μερικές ενέργειες αποδίδονται σε γεγονότα ήδη. Φαίνεται να είναι παραδείγματα, καθώς δεν είναι λειτουργικά.

Επιλογή της ενέργειας δεσμευμένης στο συμβάν

Μετά την επιλογή ενός συμβάντος, κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και ανοίγετε τον παρακάτω διάλογο:

Σχήμα 15.112. Επιλογή ενέργειας συμβάντος του ελεγκτή

Επιλογή ενέργειας συμβάντος του ελεγκτή

Εάν μια ενέργεια υπάρχει ακόμα για αυτό το συμβάν, το παράθυρο θα ανοίξει με αυτήν την ενέργεια. Αλλιώς, το παράθυρο θα εμφανίσει τις επιλογές που διατάσσουν ενέργειες. Κλικ σε μια ενέργεια για επιλογή της.

Κύριο πληκτρολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάλογο κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο τροχός του ποντικιού. Τα συμβάντα σχετίζονται με τα πλήκτρα βελών του πληκτρολογίου, συνδυασμένα ή όχι με πλήκτρα ελέγχου.

Σχήμα 15.113. Κύριο πληκτρολόγιο

Κύριο πληκτρολόγιο

[Σημείωση] Σημείωση

Μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα αυτών των ιδεών στο Δημιουργία πινέλου μεταβλητού μεγέθους.