5.9. Πλήρης οθόνη

The Fullscreen command enables and disables displaying the image window on the entire screen. When it is enabled, the image window takes up the whole screen, but the image stays the same size. When you enable full-screen mode, the menubar may not be displayed, but if this happens, you can right-click on the image to access the main menu. You can set the default appearance for full-screen mode in the Preferences menu.

Πατώντας το πλήκτρο TAB εναλλάσσει την ορατότητα όλων των παρουσιαζόμενων προσαρτήσεων.

[Σημείωση] Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε GIMP σε υπολογιστές Apple, η κατάσταση πλήρους οθόνης μπορεί να μη δουλεύει, επειδή η Apple δεν παρέχει την απαραίτητη λειτουργικότητα. Αντί για αυτό, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο εικόνας με κλικ στο πράσινο κουμπί, έτσι ώστε η εικόνα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης.

5.9.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewFull Screen,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου F11.

  • Την κατάσταση πολλαπλού παραθύρου, μπορείτε επίσης να την πάρετε με διπλό κλικ στη γραμμή τίτλου του παραθύρου εικόνας.