5.15. Εμφάνιση ορίου καμβά

Η εντολή Εμφάνιση ορίων καμβάενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση των ορίων καμβά στο παράθυρο της εικόνας.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τα όρια καμβά στο διάλογο Εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.15.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Canvas Boundary.