6. Φίλτρα φωτός και σκιάς

6.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα εφέ φωτός αποδίδουν πολλά εφέ φωτισμού της εικόνας.

Τα φίλτρα εφέ σκιάς δημιουργούν διάφορα είδη σκιών.

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: