8.40. Χάρτης παλέτας

8.40.1. Επισκόπηση

This plug-in recolors the image using colors from the active palette that you choose in the Palettes dialog.

It maps the contents of the specified drawable (layer, selection, etc.) with the active palette. It calculates luminosity of each pixel and replaces the pixel by the palette sample at the corresponding index. A complete black pixel becomes the lowest palette entry, and complete white becomes the highest. Works on both Grayscale and RGB images with or without alpha channel.

8.40.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under ColorsMapPalette Map.

8.40.3. Παράδειγμα

Σχήμα 16.223. Η ενεργή παλέτα εφαρμόζεται σε μια εικόνα διαβάθμισης

Η ενεργή παλέτα εφαρμόζεται σε μια εικόνα διαβάθμισης

Η τρέχουσα παλέτα με 18 χρώματα

Η ενεργή παλέτα εφαρμόζεται σε μια εικόνα διαβάθμισης

Τα χρώματα της τρέχουσας παλέτας εφαρμόζονται σε διαβάθμιση από μαύρο σε άσπρο. Το χρώμα με το χαμηλότερο ευρετήριο στην παλέτα (πορτοκαλί) αντικαθιστά το μαύρο χρώμα στη διαβάθμιση. Το χρώμα με το μεγαλύτερο ευρετήριο στην παλέτα (κόκκινο) αντικαθιστά το λευκό χρώμα στη διαβάθμιση. Τα άλλα χρώματα εξαπλώνονται με τη σειρά της παλέτας.