8.39. Χάρτης διαβάθμισης

8.39.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.205. Παράδειγμα χάρτη διαβάθμισης

Παράδειγμα χάρτη διαβάθμισης

Παράδειγμα χάρτη διαβάθμισης. Επάνω: Αρχική εικόνα. Μέση: διαβάθμιση. Κάτω: αποτέλεσμα εφαρμογής της διαβάθμισης στην αρχική εικόνα με το φίλτρο χάρτη διαβάθμισης.


Αυτό το φίλτρο χρησιμοποιεί την τρέχουσα διαβάθμιση, όπως φαίνεται στην περιοχή πινέλου/μοτίβου/διαβάθμισης της εργαλειοθήκης, για επαναχρωματισμό της ενεργής στρώσης ή επιλογή της εικόνας στην οποία εφαρμόζεται το φίλτρο. Για να το χρησιμοποιήσετε, πρώτα επιλέξτε μια διαβάθμιση από το διάλογος διαβαθμίσεων. Έπειτα επιλέξτε το κομμάτι της εικόνας που θέλετε να αλλάξετε και ενεργοποιήστε το φίλτρο. Το φίλτρο τρέχει αυτόματα, χωρίς να δείχνει κανένα διάλογο ή να ζητά καμιά παραπέρα είσοδο. Χρησιμοποιεί τις εντάσεις χρωμάτων εικόνας (0-255), απεικονίζοντας τα πιο σκοτεινά εικονοστοιχεία στο αριστερό χρώμα άκρης από τη διαβάθμιση και τα πιο ανοιχτά εικονοστοιχεία στο δεξί χρώμα άκρης από τη διαβάθμιση. Ενδιάμεσες τιμές ορίζονται στα αντίστοιχα ενδιάμεσα χρώματα.

8.39.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under ColorsMapGradient Map.