8.40. Mapa de la paleta

8.40.1. Resum

Aquest connector torna a acolorir la imatge amb els colors de la paleta activa que podeu seleccionar en el Diàleg de paletes.

Cartografia el contingut del dibuixable especificat (capa, selecció...) amb la paleta activa. Calcula la lluminositat de cada píxel i reemplaça el píxel per la mostra de la paleta en l'índex corresponent. Un píxel negre complet esdevé l'entrada de la paleta més baixa, i el blanc complet esdevé el més alt. Funciona tant en imatges en escala de grisos com en RGB amb o sense canal alfa.

8.40.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under ColorsMapPalette Map.

8.40.3. Exemple

Figura 16.208. La paleta activa s'aplica al degradat de la imatge

La paleta activa s'aplica al degradat de la imatge

La paleta actual, amb 18 colors

La paleta activa s'aplica al degradat de la imatge

Els colors de la paleta activa s'apliquen al degradat de blanc a negre. El color amb l'índex més baix de la paleta (el taronja) reemplaça el color negre del degradat. El color amb l'índex més alt de la paleta (el vermell) reemplaça el color blanc. La resta de colors es canvien seguint l'ordre de la paleta.