12.4. Ομίχλη

12.4.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.249. Παράδειγμα για το φίλτρο «Ομίχλη»

Παράδειγμα για το φίλτρο «Ομίχλη»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Ομίχλη»

Με εφαρμοσμένη την «Ομίχλη»


Αυτό το φίλτρο προσθέτει μια νέα στρώση με μερικά σύννεφα στην εικόνα που φαίνεται σαν ομίχλη ή καπνός. Τα σύννεφα δημιουργούνται με την υφή Πλάσμα.

12.4.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersDecorFog….

12.4.3. Επιλογές

Σχήμα 17.250. Επιλογές «Ομίχλης»

Επιλογές «Ομίχλης»

Μεταξύ των λίγων επιλογών του φίλτρου, μόνο οι «αναταράξεις» είναι κάπως σημαντική, επειδή δεν μπορείτε να την αλλάξετε αργότερα και πρέπει να αναιρέσετε και να επαναλάβετε το φίλτρο εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Όνομα στρώσης

Το όνομα της στρώσης. Μπορείτε να το αλλάξετε αργότερα στο διάλογο στρώσεων.

Χρώμα ομίχλης

Προεπιλογή σε μερικά είδη αμμώδους καφέ (240, 180, 70). Πατήστε στο κουμπί χρώματος για να το αλλάξετε εάν νομίζετε ότι δεν είναι το φυσικό χρώμα της ομίχλης.

Αναταράξεις

Αυτή είναι στην πραγματικότητα η επιλογή αναταράξεων του φίλτρου Πλάσμα: ελέγχει την πολυπλοκότητα των σύννεφων, από απαλά (χαμηλές τιμές) σε έντονα (υψηλές τιμές).

Αδιαφάνεια

Η αδιαφάνεια της στρώσης. Μπορείτε να το αλλάξετε αργότερα στον διάλογο στρώσεων.