12. Φίλτρα διακόσμησης

12.1. Εισαγωγή

Τα φίλτρα διακόσμησης δημιουργούν διακοσμητικά περιγράμματα και μερικά από αυτά προσθέτουν κάποια ειδικά εφέ στην εικόνα.

Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα ακόλουθα φίλτρα: