12. Φίλτρα διακόσμησης

12.1. Εισαγωγή

Decor filters create decorative borders, and some of them add some special effects to the image.

This category describes the following filters: