16.5. Στροβιλιζόμενη υδρόγειος

16.5.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.422. Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα


Σχήμα 17.423. Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: εφαρμοσμένο φίλτρο

Παράδειγμα για το φίλτρο «Στροβιλιζόμενη υδρόγειος»: εφαρμοσμένο φίλτρο

3 (από 10) πλαίσια «Στροβιλιζόμενης υδρογείου» (σε λευκό παρασκήνιο)


16.5.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationSpinning Globe….

16.5.3. Επιλογές

Σχήμα 17.424. Επιλογές «Στροβιλιζόμενης υδρογείου»

Επιλογές «Στροβιλιζόμενης υδρογείου»

Πλαίσια

Στροφή από αριστερά στα δεξιά

Διαφανές παρασκήνιο

Δείκτης σε n χρώματα

Εργασία σε αντίγραφο