4.16. Στρογγυλεμένο ορθογώνιο

Σχήμα 16.43. Παράδειγμα χρήσης στρογγυλεμένου ορθογωνίου σε επιλογή

Παράδειγμα χρήσης στρογγυλεμένου ορθογωνίου σε επιλογή

Εικόνα με επιλογή

Παράδειγμα χρήσης στρογγυλεμένου ορθογωνίου σε επιλογή

Μετά το «Στρογγυλεμένο ορθογώνιο»


Η εντολή Script-Fu «Στρογγυλεμένο ορθογώνιο» μετατρέπει μια υπάρχουσα επιλογή (ορθογώνια, ελλειπτική ή άλλου σχήματος) σε μια ορθογώνια επιλογή με στρογγυλεμένες γωνίες. Οι γωνίες μπορούν να καμπυλωθούν προς τα μέσα (κοίλες) ή προς τα έξω (κυρτές). Για να γίνει αυτό, η εντολή προσθέτει ή αφαιρεί κύκλους στις γωνίες της επιλογής.

4.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΣτρογγυλεμένο ορθογώνιο….

4.16.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Στρογγυλεμένο ορθογώνιο»

Σχήμα 16.44. Ο διάλογος «Στρογγυλεμένο ορθογώνιο»

Ο διάλογος «Στρογγυλεμένο ορθογώνιο»

Ακτίνα (%)

Μπορείτε να εισάγετε την ακτίνα της στρογγυλεμένης γωνίας σε ποσοστό χρησιμοποιώντας έναν ολισθητή ή πεδίο κειμένου. Αυτή η τιμή είναι ποσοστό του ύψους ή του πλάτους, όποιο είναι μικρότερο.

Κοίλες

Εάν σημειώσετε αυτό το πλαίσιο, οι γωνίες θα είναι κοίλες (καμπύλωση προς τα μέσα), αντί για κυρτές (καμπύλωση προς τα έξω).