4.15. Παραμόρφωση

Σχήμα 16.38. Παράδειγμα χρήσης παραμόρφωσης σε επιλογή

Παράδειγμα χρήσης παραμόρφωσης σε επιλογή

Εικόνα με επιλογή

Παράδειγμα χρήσης παραμόρφωσης σε επιλογή

Μετά την «παραμόρφωση»


Η εντολή «Παραμόρφωση» παραμορφώνει το περίγραμμα επιλογής.

4.15.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through SelectDistort….

4.15.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Παραμόρφωση»

Σχήμα 16.39. Ο διάλογος «Παραμόρφωση»

Ο διάλογος «Παραμόρφωση»

Αυτή η εντολή έχει πολλές επιλογές που επιτρέπουν την αύξηση ή μείωση της παραμόρφωσης. Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του αποτελέσματος και πρέπει να πειραματιστείτε.

Κατώφλι

Ένα υψηλότερο κατώφλι συρρικνώνει την παραμορφωμένη επιλογή. Ένα χαμηλότερο κατώφλι κάνει την επιλογή μεγαλύτερη.

Εάν η ενεργή επιλογή έχει κανονικό σχήμα (π.χ. ορθογώνια ή ελλειπτική επιλογή), αυτή η επιλογή ελέγχει εάν το νέο περίγραμμα είναι περισσότερο μες την αρχική επιλογή ή περισσότερο έξω από την αρχική επιλογή.

Διασπορά

Μια υψηλότερη «διασπορά» αυξάνει την παραμόρφωση.

Κοκκίωση

Μια υψηλότερη «Κοκκίωση» αυξάνει την παραμόρφωση.

Εξομάλυνση

Υψηλότερη «Εξομάλυνση» μειώνει την παραμόρφωση.

Απενεργοποίηση του εξομάλυνση οριζόντια ή εξομάλυνση κάθετα αυξάνει την παραμόρφωση.