4.15. Παραμόρφωση

Σχήμα 16.41. Παράδειγμα χρήσης παραμόρφωσης σε επιλογή

Παράδειγμα χρήσης παραμόρφωσης σε επιλογή

Εικόνα με επιλογή

Παράδειγμα χρήσης παραμόρφωσης σε επιλογή

Μετά την «παραμόρφωση»


Η εντολή «Παραμόρφωση» παραμορφώνει το περίγραμμα επιλογής.

4.15.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΠαραμόρφωση....

4.15.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου «Παραμόρφωση»

Σχήμα 16.42. Ο διάλογος «Παραμόρφωση»

Ο διάλογος «Παραμόρφωση»

Αυτή η εντολή έχει πολλές επιλογές που επιτρέπουν την αύξηση ή μείωση της παραμόρφωσης. Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του αποτελέσματος και πρέπει να πειραματιστείτε.

Κατώφλι

Ένα υψηλότερο κατώφλι συρρικνώνει την παραμορφωμένη επιλογή. Ένα χαμηλότερο κατώφλι κάνει την επιλογή μεγαλύτερη.

Εάν η ενεργή επιλογή έχει κανονικό σχήμα (π.χ. ορθογώνια ή ελλειπτική επιλογή), αυτή η επιλογή ελέγχει εάν το νέο περίγραμμα είναι περισσότερο μες την αρχική επιλογή ή περισσότερο έξω από την αρχική επιλογή.

Διασπορά

Μια υψηλότερη «διασπορά» αυξάνει την παραμόρφωση.

Κοκκίωση

Μια υψηλότερη «Κοκκίωση» αυξάνει την παραμόρφωση.

Εξομάλυνση

Υψηλότερη «Εξομάλυνση» μειώνει την παραμόρφωση.

Απενεργοποίηση του εξομάλυνση οριζόντια ή εξομάλυνση κάθετα αυξάνει την παραμόρφωση.