16.5. Globus que gira

16.5.1. Resum

Figura 17.409. Exemple pel filtre «Globus que gira»: imatge original

Exemple pel filtre «Globus que gira»: imatge original

Imatge original


Figura 17.410. Exemple pel filtre «Globus que gira»: aplicació del filtre

Exemple pel filtre «Globus que gira»: aplicació del filtre

3 (de 10) fotogrames del «Globus que gira» (sobre fons blanc)


16.5.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersAnimationSpinning Globe….

16.5.3. Opcions

Figura 17.411. Opcions de «Globus que gira»

Opcions de «Globus que gira»

Fotogrames

PENDENT

Gira d'esquerra a dreta

PENDENT

Fons transparent

PENDENT

Índex de n colors

PENDENT

Treballa en una còpia

PENDENT