16.5. Roterande kule

16.5.1. Oversyn

Figur 17.421. Eksempel for filteret «Roterande kule»: Originalbiletet

Eksempel for filteret «Roterande kule»: Originalbiletet

Originalbiletet


Figur 17.422. Eksempel for filteret «Roterande kule»: Etter bruk av filteret

Eksempel for filteret «Roterande kule»: Etter bruk av filteret

3 av 10 rammer for «roterande kule» på kvit bakgrunn


16.5.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå hovudmenyen via FilterAnimasjonRoterande kule.

16.5.3. Innstillingar

Figur 17.423. Innstillingane for filteret «Roterande kule»

Innstillingane for filteret «Roterande kule»

Rammer

Snu frå venstre til høgre

Gjennomsiktig bakgrunn

Indekser til n fargar

Arbeid på kopi