4. Συμπέρασμα

Photographs taken in bright direct sunlight typically are of high dynamic range scenes, and the resulting camera file usually requires careful tone mapping to produce a satisfactory final image. High bit depth GIMP’s floating point Exposure operation provides a very useful tool for dealing with this type of image, and of course is equally useful for any image where the goal is to raise the shadows and midtones without blowing out the highlights.

High bit depth GIMP’s floating point Exposure operation combined with a suitable layer mask can also be used to darken portions of the image, either by moving the upper left Value slider to the right (darkens the image by increasing contrast and also increases saturation; requires careful masking to avoid producing regions of solid black), or moving the lower right Value slider to the left (darkens the image by decreasing contrast, useful for de-emphasizing portions of the image).

Αυτό είναι ένα ειδικό μάθημα του GIMP. Όμως, η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή ακατεργάστου PhotoFlow και πιθανόν άλλους επεξεργαστές εικόνας που επιτρέπουν την επεξεργασία 32 δυαδικών κινητής υποδιαστολής χρησιμοποιώντας τις απεριόριστες τιμές καναλιών RGB. Το καθαρό πράγμα για αυτήν την τεχνική στο PhotoFlow είναι ότι το PhotoFlow χρησιμοποιεί κόμβους, που επιτρέπουν πλήρως την μη καταστροφική επεξεργασία της αντεστραμένης μάσκας γκρίζας κλίμακας που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση των λεπτομερειών υψηλού φωτισμού μετά την εφαρμογή θετικής αντιστάθμισης έκθεσης για να ανυψώσουν την τονικότητα των σκιών και των μεσαίων τόνων (ακόμα κι αν κλείσετε και ξανανοίξετε την εικόνα, εάν αποθηκεύσετε το αρχείο PFI της εικόνας).

Το αρχικό μάθημα προσαρμόστηκε και αναπαράγεται με την ευγενική παραχώρηση της Elle Stone

Μάθημα GIMP - Απεικόνιση τόνου χρησιμοποιώντας επίπεδα GIMP (κείμενο και εικόνες) από Elle Stone, αδειοδοτημένο με την Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.