11.6. Öljyä

11.6.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.204. Esimerkki Öljyä suotimelle

Esimerkki ”Öljyä” suotimelle

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Öljyä” suotimelle

Öljyä suodin lisätty


Tämä suodin saa kuvan näyttämään öljymaalaukselta. Maskin koko hallitsee tulosta: korkea arvo tuo kuvaan vähemmän yksityiskohtia kuin olisit käyttänyt isompaa sivellintä.

[Vihje] Vihje

GIMPressionist suodin voi tuottaa samankaltaisen tehosteen, mutta se sallii paljon suuremman kattauksen valintoja.

11.6.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticOilify….

11.6.3. Asetukset

Kuva 17.205. Öljyä suotimen asetukset

”Öljyä” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Aux Input, Aux Input 2

You can define two extra layers or channels that will be used as input for this filter.

Maskin säde

Mask radius selects the size of the brush mask used to paint the oily render. Larger values here produce an oilier render.

Eksponentti

Eksponentti valitsee siveltimen maskin tiheyden, jota käytetään öljyisen teoksen maalaamiseen.

Number of intensities

Size of the histogram: default is 128. Reducing the number of intensities results in a loss of details.

Intensity mode

Use pixel luminance values: to test.