11.6. Pintura a l'oli

11.6.1. Panoràmica

Figura 17.203. Exemple del filtre «Pintura a l'oli»

Exemple del filtre «Pintura a l'oli»

Imatge original

Exemple del filtre «Pintura a l'oli»

Filtre «Pintura a l'oli» aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.6.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticOilify….

11.6.3. Opcions

Figura 17.204. Opcions del filtre «Pintura a l'oli»

Opcions del filtre «Pintura a l'oli»

Predefinits, «tipus d'entrada», retallat, opcions de barreja, previsualització, vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Entrada auxiliar, Entrada auxiliar 2

Podeu definir dues capes o canals addicionals que s'utilitzaran com a entrada per a aquest filtre.

Radi de la màscara

El radi de la màscara selecciona la mida de la màscara del pinzell, s'utilitza per a fer pintura a l'oli. Els valors més grans produeixen un efecte més oliós.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de la pinzellada de la pintura a l'oli.

Nombre d'intensitats

La mida de l'histograma: el valor predeterminat és 128. La reducció del nombre d'intensitats produeix una pèrdua de detalls.

Mode intensitat

Utilitzeu valors de luminància de píxels: per a provar.