11.6. Ελαιοποίηση

11.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.203. Παράδειγμα για το φίλτρο «ελαιοποίηση»

Παράδειγμα για το φίλτρο «ελαιοποίηση»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο «ελαιοποίηση»

Εφαρμογή φίλτρου «ελαιοποίησης»


Αυτό το φίλτρο κάνει την εικόνα να φαίνεται σαν μια ελαιογραφία. Το μέγεθος μάσκας ελέγχει την έξοδο: μια υψηλή τιμή δίνει στην εικόνα λιγότερη λεπτομέρεια, σαν να είχατε χρησιμοποιήσει ένα μεγαλύτερο πινέλο.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Το φίλτρο ιμπρεσιονιστής GIMP μπορεί να παράξει παρόμοια εφέ, αλλά επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών.

11.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticOilify….

11.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.204. Επιλογές φίλτρου «ελαιοποίησης»

Επιλογές φίλτρου «ελαιοποίησης»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».

Βοηθητική είσοδος, Βοηθητική είσοδος 2

Μπορείτε να ορίσετε δύο επιπλέον στρώσεις ή κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι για αυτό το φίλτρο.

Ακτίνα μάσκας

Η ακτίνα της μάσκας επιλέγει το μέγεθος της μάσκας πινέλου που χρησιμοποιείται για να βάψει την ελαιώδη απόδοση. Μεγαλύτερες τιμές εδώ παράγουν μια πιο ελαιώδη απόδοση.

Εκθέτης

Ο εκθέτης επιλέγει την πυκνότητα της μάσκας πινέλου που χρησιμοποιείται για βαφή της ελαιώδους απόδοσης.

Αριθμός εντάσεων

Μέγεθος του ιστογράμματος: προεπιλογή το 128. Η μείωση του αριθμού των εντάσεων καταλήγει σε απώλεια λεπτομερειών.

Κατάσταση έντασης

Χρήση των τιμών λαμπρότητας (luminance) εικονοστοιχείου: για έλεγχο.