11.4. Kubismi

11.4.1. Yleiskatsaus

Kuva 17.200. Esimerkki Kubismille

Esimerkki ”Kubismille”

Alkuperäinen kuva

Esimerkki ”Kubismille”

Kubismi suodin lisätty


Kubismi liitännäinen muokkaa kuvaan niin, että se näyttää olevan muodostettu pienistä nelikulmioista puoliläpinäkyvää nenäliinaa.

[Vihje] Vihje

Jos tämän suotimen asetusmahdollisuudet eivät riitä sinulle, niin katso GIMPressionist suodinta, joka tarjoaa enemmän asetuksia.

11.4.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersArtisticCubism….

11.4.3. Asetukset

Kuva 17.201. Kubismi suotimen asetukset

”Kubismi” suotimen asetukset

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Huomaa] Huomaa

These options are described in Kohta 2, ”Common Features”.

Ruudukon koko

Tämä muuttuja määrää käytettävien nelikulmioiden koon pikseleinä. Tehosteena tämä tarkoittaa pienien nenäliinoista tehtyjen nelikulmioiden kokoa, joita käytetään uuden kuvan muodostamisessa. Voit käyttää liukusäädintä, syöttää tarkan pikselikoon tekstikenttään tai käyttää nuolia.

Ruudun kylläisyys

This variable specifies how intense the color of the squares should be. This affects the opacity of the squares. A high value will render the squares very intensely and does not allow lower squares to show through. A lower value allows the lower squares to be more visible through the higher ones and causes more blending in the colors.

Background color

This allows you to change the background color that is used by this filter. You can click the color bar to select a color, or use the color picker to pick a color from your image.

Random seed

The randomness in this filter is based on a so-called seed. Different seeds will cause the output of the filter to change. You can change the seed until you find a preview that you like.

[Vihje] Vihje

If you are using this to generate background images for web pages and the like, work with a small range of colors painted randomly on a small square. Then apply the Cubism filter with the desired settings. As a last step, try Tile Seamless to adjust the image so it will tile seamlessly in your background.