3.17. Γέμισμα με μοτίβο

Η εντολή Γέμισμα με μοτίβο γεμίζει την επιλογή εικόνας με το μοτίβο που φαίνεται στην περιοχή Πινέλο/Μοτίβο/Διαβάθμιση της εργαλειοθήκης. (Το μοτίβο φαίνεται επίσης στα αριστερά της εισόδου μενού.) Εάν μερικές περιοχές της εικόνας είναι μόνο μερικώς επιλεγμένες (π.χ., ως αποτέλεσμα άμβλυνσης της επιλογής), γεμίζονται ανάλογα με το βαθμό επιλογής.

Μπορείτε να διαλέξετε ένα άλλο μοτίβο χρησιμοποιώντας το διάλογο μοτίβου.

[Σημείωση] Σημείωση

Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν η εικόνα δεν έχει επιλογή, γεμίζεται η συνολική ενεργή στρώση.

3.17.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through EditFill with Pattern,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+;.