3.17. Fyll med mønsterelement

Kommandoen Fyll med mønsterelement fyller det aktive laget med det gjeldande mønsterelementet (som vert vist i området Pensel/Mønsterelement/Fargeovergang i verktøykassa. Mønsteret vert også vist til venstre for postnamnet. Dersom enkelte område av biletet berre er delvis utvalde, t.d. som eit resultat av mjuke kantar, vert desse fylt delvis i høve til kor mykje dei er utvalde.

Du kan velje andre mønsterelement ved å opna mønsterdialogen.

[Notat] Notat

Dersom biletet ikkje har noko utval, vert heile laget fylt.

3.17.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through EditFill with Pattern,

  • eller med snarvegen Ctrl+;