6.6. Indeksuota veiksena

The Indexed command converts your image to indexed mode. See indexed colors in the Glossary for more information about Indexed Color Mode.

6.6.1. Komandos aktyvavimas

  • You can access this command from the main menu through ImageModeIndexed….

6.6.2. Dialogas Konvertuoti paveikslėlį į indeksuotas spalvas

Komanda Indeksuota atveria dialogą Konvertuoti paveikslėlį į indeksuotas spalvas.

Pav. 16.55. Dialogas Konvertuoti paveikslėlį į indeksuotas spalvas

Dialogas „Konvertuoti paveikslėlį į indeksuotas spalvas“

Spalvų gamos parinktys
  • Sugeneruoti optimalią paletę: ši parinktis sugeneruoja geriausią galimą paletę iš numatytųjų 256 spalvų (klasikinis GIF formatas). Šį Didžiausias galimas spalvų skaičių galite sumažinti, tačiau tolygių perėjimų vietose gali atsirasti nepageidaujamų efektų (spalvų ruožų). Tačiau gali būti, kad galėsite sumažinti nepageidaujamus efektus naudodami smulkinimą.

  • Naudoti žiniatinkliui optimizuotą paletę: naudoti žiniatinkliui optimizuotą paletę.

  • Naudoti juodą ir baltą (1 bito) paletę: ši parinktis sugeneruoja paveikslėlį, naudojantį tik dvi spalvas, juodą ir baltą.

  • Naudoti pasirinktinę paletę: šis mygtukas leidžia sąraše pasirinkti pasirinktinę paletę. Parodytas kiekvienos paletės spalvų skaičius. Paletė Web, turinti 216 spalvų, yra žiniatinkliui saugi paletė. Ją pirmiausiai sukūrė Netscape, kad suteiktų spalvas, atrodančias vienodai Macintosh ir PC kompiuteriuose, ir kurias galėtų naudoti Internet Explorer 3. Nuo 4-os versijos MSIE valdo 212 spalvų paletę. Spalvų panašumo visose platformose problema dar neišspręsta ir tikriausiai niekada ir nebus išspręsta. Maketuodami tinklalapį turite laikytis dviejų principų: naudokite šviesų tekstą tamsiame fone arba tamsų tekstą šviesiame fone, niekada nepasikliaukite spalvos perteikiama informacija.

    Kai kurių paletės spalvų negalima naudoti, jeigu jūsų paveikslėlyje yra nepakankamai spalvų. Jei pažymėta parinktis Pašalinti nenaudojamas spalvas iš paletės, jos bus pašalintos iš paletės.

Smulkinimo parinktys

Kadangi indeksuotame paveikslėlyje yra 256 arba mažiau spalvų, kai kurių originaliame paveikslėlyje esančių spalvų paletėje gali nebūti. Dėl to gali atsirasti dėmių arba plyšių srityse, kuriose turėtų būti subtilūs spalvų pokyčiai. Smulkinimo parinktys leidžia pataisyti paletės parinkčių sukurtus nepageidaujamus efektus.

Smulkinimo filtras bando apytiksliai parinkti spalvą, kurios trūksta paletėje naudojant panašių spalvų, esančių paletėje, pikselių grupes. Žiūrint iš tolo šie pikseliai suteikia naujos spalvos įspūdį. Daugiau informacijos apie smulkinimą rasite glosarijuje.

Galimi trys filtrai (ir None). Neįmanoma nuspėti, koks bus konkretaus filtro poveikis jūsų paveikslėlyje, todėl turėsite išbandyti juos visus ir pažiūrėti, koks jums tinka labiausiai. Filtras Nustatytos padėties gerai tinka animacijoms.

Pav. 16.56. Pavyzdys: visų spalvų, be smulkinimo

Pavyzdys: visų spalvų, be smulkinimo

Tai yra pavyzdžio paveikslėlis su tolygiu perėjimu RGB veiksenoje.


Pav. 16.57. Pavyzdys: keturios spalvos, be smulkinimo

Pavyzdys: keturios spalvos, be smulkinimo

Tas pats paveikslėlis, po transformavimo į keturias indeksuotas spalvas, be smulkinimo.


Pav. 16.58. Pavyzdys: Floyd-Steinberg (normalus)

Pavyzdys: Floyd-Steinberg (normalus)

Tas pats paveikslėlis, su keturiomis indeksuotomis spalvomis ir Floyd-Steinberg (normalus) smulkinimu.


Pav. 16.59. Pavyzdys: Floyd-Steinberg (sumažintas spalvų nublukimas)

Pavyzdys: Floyd-Steinberg (sumažintas spalvų nublukimas)

Tas pats paveikslėlis, su keturiomis indeksuotomis spalvomis ir Floyd-Steinberg (sumažintas spalvų nublukimas) smulkinimu.


In a GIF image, transparency is encoded in 1 bit: transparent or not transparent. To give the illusion of partial transparency, you can use the Enable dithering of transparency option. However, the Semi-flatten plug-in may give you better results.

Enable dithering of text layers: dithering text layers will make them uneditable.

[Pastaba] Pastaba

Indeksuoto paveikslėlio spalvų paletę galite redaguoti naudodami Spalvų gamos dialogą.