4.4. Šablonų dialogas

Pav. 15.67. Šablonų dialogas

Šablonų dialogas

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The Templates dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Activating the Dialog

This dialog is a dockable dialog; see the section Skyrius 2.3, „Dialogai ir dokai“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsTemplates.

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabTemplates.

4.4.2. Šablonų dialogo naudojimas

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Tinklelio / sąrašo veiksenos

In the Tab menu for the Templates dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, templates are laid out in a rectangular array of identical icons (unless you gave them a particular icon, as we will see later). Only the name of the selected template is displayed. In List mode, they are lined up vertically; icons are identical too; all names are displayed.

Šiame Kortelės meniu esanti parinktis Peržiūros dydis leidžia pakeisti miniatiūrų dydį.

[Patarimas] Patarimas

Ctrl+F in a list view opens a search field. See Žiūrėti kaip sąrašą; Žiūrėti kaip tinklelį

4.4.2.2. Mygtukai apačioje

Dialogo apačioje esantys mygtukai leidžia valdyti šablonus šiais būdais:

Sukurti naują paveikslėlį iš pasirinkto šablono

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Sukurti naują šabloną

Spustelėjus šį mygtuką atveriamas dialogas Naujas šablonas, identiškas dialogui Keisti šabloną, kurį pamatysite žemiau.

Sukurti pasirinkto šablono kopiją

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

Keisti pasirinktą šabloną

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

Ištrinti pasirinktą šabloną

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Patarimas] Patarimas

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Keisti šabloną

Pav. 15.68. Dialogas Keisti šabloną

Dialogas Keisti šabloną

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Parinktys

Pavadinimas

In this text box, you can modify the name of the template.

Piktograma

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Paveikslėlio dydis

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of Dot for Dot, which you can change in the View menu.

Mygtukai Stačias / gulsčias

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Sudėtingesnės parinktys

Pav. 15.69. The Advanced Options dialog

The „Advanced Options“ dialog


The advanced options let you change several additional image settings.

X ir Y raiška

Šios reikšmės pagrinde naudojamos ruošiant spausdinimui: jos neįtakoja paveikslėlio dydžio pikseliais, o nurodo jo dydį išspausdinus popieriuje. Jos taip pat gali įtakoti paveikslėlio rodymą vaizduoklyje: jeigu meniu Rodymas esanti parinktis Taškas į tašką yra išjungta, tada naudojant 100% mastelį programa GIMP bando vaizduoklyje rodyti teisingo fizinio dydžio, apskaičiuoto pagal pikselių matmenis ir raišką, paveikslėlį. Tačiau atvaizdavimas gali būti netikslus, nebent vaizduoklis buvo sukalibruotas. Tą galite padaryti įdiegdami programą GIMP arba Nustatymų dialoge esančioje kortelėje Vaizdavimas.

Color space

Galite sukurti naują paveikslėlį kaip RGB paveikslėlį arba kaip pilkų atspalvių paveikslėlį. Šiuo būdu tiesiogiai sukurti indeksuoto paveikslėlio negalite, tačiau, žinoma, niekas jums netrukdo sukūrus paveikslėlį jį konvertuoti į indeksuotą veikseną.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Encoding menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Non-linear, or linear light. For more information see also the Encoding menu documentation.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Komentaras

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.