4.4. Šablony

Obrázek 15.67. Dialog Šablony

Dialog Šablony

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The Templates dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Aktivace dialogu

This dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

  • from the main menu: WindowsDockable DialogsTemplates.

  • from the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabTemplates.

4.4.2. Použití dialogu Šablony

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Grid/List modes

In the Tab menu for the Templates dialog, you can choose between View as Grid and View as List. In Grid mode, templates are laid out in a rectangular array of identical icons (unless you gave them a particular icon, as we will see later). Only the name of the selected template is displayed. In List mode, they are lined up vertically; icons are identical too; all names are displayed.

Podnabídka Velikost náhledu v nabídce karty umožňuje měnit velikost ikon šablon.

[Tip] Tip

Ctrl+F in a list view opens a search field. See Zobrazit jako seznam; Zobrazit jako mřížku

4.4.2.2. Buttons at the bottom

Tlačítka v dolní části dialogu umožňují se šablonami provádět různé operace:

Vytvořit nový obrázek z vybrané šablony

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Vytvořit novou šablonu

Tímto tlačítkem se otevírá dialog Nová šablona, který je shodný s dialogem Upravit šablonu, popsaným níže.

Duplikovat vybranou šablonu

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

Upravit vybranou šablonu

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

Odstranit vybranou šablonu

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Tip] Tip

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Upravit šablonu

Obrázek 15.68. Dialog Upravit šablonu

Dialog Upravit šablonu

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Options

Jméno

In this text box, you can modify the name of the template.

Ikona

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Image size

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of Dot for Dot, which you can change in the View menu.

Tlačítka Na výšku a Na šířku

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Advanced Options

Obrázek 15.69. The Advanced Options dialog

The „Advanced Options“ dialog


The advanced options let you change several additional image settings.

Rozlišení X a Y

Tyto hodnoty jsou důležité zejména při tisku, neovlivňují velikost obrázku v pixelech, ale jeho rozměry na papíře po vytištění. Mohou také ovlivnit jeho zobrazení na monitoru: pokud je vypnuta volba Boda na bod v nabídce Zobrazení, tak se při 100% přiblížení snaží GIMP obrázek zobrazit ve správných fyzických rozměrech (vypočtených z velikosti v pixelech a rozlišení). Pokud však není monitor zkalibrován, nemusí být rozměry přesné. Kalibraci lze provést buď při instalaci Gimpu, nebo v části Zobrazení dialogu Předvolby.

Color space

Nový obrázek může být buď v barevném RGB režimu nebo ve stupních šedi. Nelze takto vytvořit přímo obrázek v indexovaných barvách, ale nic vám nebrání v převedení již vytvořeného obrázku do indexovaných barev.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Encoding menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Non-linear, or linear light. For more information see also the Encoding menu documentation.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Poznámka

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.