3.17. Šviesinimas ir tamsinimas

Naudojant šviesinimo arba tamsinimo įrankį dabartiniu aktyviu teptuku, pašviesinamosarba patamsinamos paveikslėlio spalvos. Nuo pasirinktos veiksenos priklauso, kokio tipo pikseliai bus veikiami.

3.17.1. Įrankio aktyvavimas

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsDodge / Burn.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+D keyboard shortcut.

3.17.2. Modifikavimo klavišai (numatytieji)

Ctrl

Perjungimas tarp šviesinimo arba tamsinimo tipų. Šis tipas bus įjungtas, kol nebus atleistas klavišas Ctrl.

Pakelti

Shift places the Dodge or Burn tool into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse Left Button will Dodge or Burn in a straight line. Consecutive clicks will continue Dodge or Burn in straight lines that originate from the end of the last line.

3.17.3. Parinktys

Pav. 14.86. Įrankio Šviesinimas / tamsinimas parinktys

Įrankio „Šviesinimas / tamsinimas“ parinktys

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view, Incremental

See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.

Hard edge: this option gives a hard contour to the treated area.

Tipas

Šviesinimo efektas pašviesina spalvas.

Tamsinimo efektas patamsina spalvas.

Diapazonas

Yra trys veiksenos:

  • Šešėliai apriboja efektą iki tamsiausių pikselių.

  • Pustoniai apriboja efektą iki vidutinio tono pikselių.

  • Šviesios spalvos apriboja efektą iki šviesiausių pikselių.

Išlaikymas

Išlaikymas nurodo šio įrankio efekto stiprumą, kaip daugiau arba mažiau išlaikytą fotografiją. Numatytoji slankiklio reikšmė yra 50, tačiau ji gali būti nuo 0 iki 100.