3.17. Lysne/mørkne

Værktøjernet Lysne og Mørkne bruger den aktuelle pensel til at gøre farverne i dit billede henholdsvis lysere eller mørkere. Tilstanden bestemmer, hvilken type pixels der påvirkes.

3.17.1. Aktivér værktøjet

Der er forskellige måde at aktivere værktøjet på:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsDodge / Burn.

  • Ved at klikke på værktøjsikonet i Værktøjskassen.

  • Ved at bruge tastaturgenvejen Skift+D.

3.17.2. Ændringstaster (standard)

Ctrl

Skift mellem Lysne eller Mørkne. Typen forbliver skiftet, indtil Ctrl slippes.

Skift

Skift sætter værktøjerne Lysne og Mørkne i lige linje-tilstand. Hvis du holder Skift nede, mens du klikker med musens Venstre museknap, lysner eller mørkner du i en lige linje. Efterfølgende klik vil fortsætte med at lysne eller mørkne i lige linjer, der udspringer fra slutningen af den sidste linje.

3.17.3. Indstillinger

Figur 14.86. Værktøjsindstillinger for Lysne/Mørkne

Værktøjsindstillinger for “Lysne/Mørkne”

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Tilstand; Uigennemsigtighed; Pensel; Størrelse; Højde-breddeforhold; Vinkel; Mellemrum; Hårdhed; Kraft; Dynamik; Dynamikindstillinger; Anvend støj; Bløde strøg; Lås pensel til visning; Forøgende

Se Fælles indstillinger for maleværktøjer for en beskrivelse af værktøjsindstillinger, der gælder for mange eller alle maleværktøjer.

Hård kant: Denne indstilling giver det behandlede område en hård kontur.

Type

Lysne gør farverne lysere.

Mørkne gør farverne mørkere.

Område

Der er tre tilstande:

  • Skygger begrænser effekten til de mørkeste pixels.

  • Mellemtoner begrænser effekten til pixels, som hverken er mørke eller lyse.

  • Højlys begrænser effekten til de lyseste pixels.

Virkningsgrad

Virkningsgrad definerer, hvor stærk effekten er som et mere eller mindre eksponeret fotografi. Skyderens standardindstilling er 50, men kan variere fra 0 til 100.