Hoofdstuk 6. Afbeeldingen exporteren uit GIMP

Inhoudsopgave

1. Bestanden
1.1. Afbeeldingen Opslaan / Exporteren
1.2. Bestandsformaten
2. Afbeeldingen bewerken voor het Web
2.1. Afbeeldingen met een optimale Kwaliteit/Grootte verhouding
2.2. Afbeeldingsgrootte nog meer Verminderen
2.3. Afbeeldingen met Transparantie Exporteren

1. Bestanden

GIMP is capable of reading and writing a large variety of graphics file formats. With the exception of GIMP's native XCF file format, file handling is done by plug-ins. This makes it relatively easy to extend GIMP to support new file types when the need arises.

1.1. Afbeeldingen Opslaan / Exporteren

[Opmerking] Opmerking

When you open an image, let's say in JPG or PNG file format, it is imported into GIMP's own XCF format, as a new project.

Bijvoorbeeld een afbeelding als zonnebloem.png zal worden geopend als *[zonnebloem] (geïmporteerd)-1.0 (indexed color, 1 layer). Het sterretje aan het begin betekent dat hij nog niet is opgeslagen (of sinds het opslaan is veranderd). Deze afbeelding zal worden opgeslagen als zonnebloem.xcf door de opdracht Opslaan. Om de afbeelding in een ander formaat dan XCF op te slaan moet u de opdracht Exporteren gebruiken.

Wanneer u klaar bent met het werken aan een afbeelding, slaat u de resultaten op. Sterker nog, het is vaak een goed idee om ook de tussenstadia te bewaren. GIMP is een behoorlijk robuust programma, maar in zeldzame gevallen zijn er crashes gebeurd.

GIMP's eigen formaat XCF is speciaal. Het is het enige formaat dat alles over een afbeelding kan opslaan (met uitzondering van de geschiedenis van bewerkingen). Dit is de reden dat opslaan alleen in dit formaat kan worden gedaan. Het maakt het XCF-formaat bijzonder geschikt voor het opslaan van tussentijdse resultaten en voor het opslaan van afbeeldingen die later opnieuw worden geopend in GIMP.

XCF-bestanden zijn niet leesbaar voor de meeste andere programma's die afbeeldingen weergeven. Zodra u klaar bent met het bewerken van uw afbeelding, kunt u deze exporteren naar het formaat van uw keuze. GIMP ondersteunt een breed scala aan formaten. De meeste bestandsindelingen die kunnen worden geïmporteerd, kunnen ook worden gebruikt voor het exporteren.

1.2. Bestandsformaten

Er zijn veel opdrachten om afbeeldingen op te slaan en te exporteren. In het hoofdstuk over het Menu Bestand kunt u vinden welke dat zijn en hoe u ze kunt gebruiken.

GIMP allows you to export the images you create in a wide variety of formats. It is important to realize that the only format capable of saving all of the information in an image, including layers, transparency, etc., is GIMP's native XCF format. Every other format preserves some image properties and loses others. It is up to you to understand the capabilities of the format you choose.

Het exporteren verandert niets aan de afbeelding zelf, dus hierin gaat geen informatie verloren. Zie verder Bestand Exporteren.

[Opmerking] Opmerking

When you close an image (possibly by quitting GIMP), you are warned if the image is "dirty"; that is, if it has been changed without subsequently being saved (an asterisk is in front of the image name).

Afbeelding 6.1. Waarschuwing bij Sluiten

Waarschuwing bij Sluiten

Saving an image in GIMP's native format XCF will cause the image to be considered "not dirty". On the contrary, exporting an image will not change it to "not dirty", because GIMP can't know for sure that no image information will be lost.

1.2.1. Afbeelding exporteren als GIF

Afbeelding 6.2. Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als GIF

Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als GIF

[Waarschuwing] Waarschuwing

Het GIF formaat ondersteunt verschillende basale afbeeldingseigenschappen niet, zoals de resolutie voor afdrukken. Als die van belang zijn kiest u beter voor het PNG formaat.

GIF Opties
Interlace

Door interlace te gebruiken kan een webpagina de afbeelding al laten zien terwijl hij ingeladen wordt. Dat is vooral van belang bij grote bestanden en een trage internetverbinding, opdat u alvast kunt zien of het de juiste afbeelding is. Dit was vroeger van veel meer belang dan tegenwoordig met onze betere netwerkverbindingen.

GIF commentaar

GIF commentaar kan alleen bestaan uit 7-bit ASCII tekens. Als u maar één ander teken gebruikt dan zal GIMP de afbeelding exporteren zonder commentaar, en u pas daarna waarschuwen dat het commentaar niet is opgeslagen.

Opties voor bewegende GIF's
Blijven afspelen

Als deze optie is aangekruist zal de animatie continu worden afgespeeld zonder eind.

Vertraging tussen frames, indien niet opgegeven

U kunt de tijd tussen de verschillende frames instellen in milliseconden, voor die frames waar nog geen tijd in de Laag eigenschappen is ingesteld.

Overgang tussen frames, indien niet opgegeven

If this has not been set before, you can set how frames will be superimposed. You can select among three options:

 • Maakt niet uit: Als alle lagen ondoorzichtig zijn is er toch altijd maar één zichtbare laag.

 • Cumulatieve Lagen (combineren): de oude lagen blijven staan en de nieuwe wordt er telkens bovenop geplaatst.

 • Eén frame per laag (vervangen): Het nieuwe frame wordt telkens in plaats van het vorige vertoond.

Bovenstaande vertraging voor alle frames gebruiken

Spreekt voor zich.

Bovenstaande overgangsmethode voor alle frames gebruiken

Spreekt voor zich.

1.2.2. Afbeelding exporteren als HEIF/HEIC

HEIF is de afkorting van High Efficiency Image-file Format. HEIC van idem Coding. Dat betekent dus zeer efficiënte opslag van afbeeldingen.

In een HEIF afbeelding kan twee keer zoveel informatie worden opgeslagen als in een even grote JPEG versie, zodat de afbeeldingen bij dezelfde grootte van veel betere kwaliteit zijn. Een punt is nog wel dat ook in feb 2021 nog vrijwel geen enkele browser deze afbeeldingen standaard kan weergeven.

More information in Wikipedia.

Afbeelding 6.3. Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als HEIF

Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als HEIF

We hebben niets aan de opties toe te voegen.

1.2.3. Afbeelding exporteren als JPEG

JPEG afbeeldingen hebben meestal de extensie .jpg, .JPG of .jpeg. Het is een wijdverbreide bestandsvorm omdat het zeer efficiënt gecomprimeerde afbeeldingen oplevert met weinig verlies van kwaliteit. Tot voor kort kwam geen ander formaat in de buurt van dat niveau van compressie en kwaliteit. Nadelen van JPEG zijn dat transparantie en meerdere lagen niet worden ondersteund.

Afbeelding 6.4. Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als JPEG

Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als JPEG

Het JPEG algoritme is behoorlijk complex en kent een grote partij opties, waarvan het merendeel toch vooral interessant is voor technici en experts. Waarschijnlijk is de kwaliteit de enige belangrijke parameter in de praktijk.

Kwaliteit

Als u een afbeelding in het JPEG formaat wilt opslaan verschijnt er een dialoog met een boel opties, waaronder de kwaliteit met een schaal van 0 tot 100. Waarden boven 95 zijn echter doorgaans niet zinvol. De standaard kwaliteit van 85 levert meestal uitstekende resultaten op, en in veel gevallen is het mogelijk de kwaliteit nog heel wat lager in te stellen zonder zichtbare gevolgen voor de afbeelding. U kunt verifiëren of de ingestelde kwaliteit voldoet door het kruisje te zetten bij Voorbeeld tonen in afbeeldingsvenster. Zet dan wel de zoomfactor op 100%.

[Opmerking] Opmerking

N.B. De getallen voor de JPEG kwaliteit hebben geen exacte betekenis. Een kwaliteit van 80 in GIMP kan heel anders zijn dan een kwaliteit van 80 in een ander programma.

Kwaliteitsinstellingen van de oorspronkelijke afbeelding gebruiken

Als er in de ingeladen afbeelding een bepaalde kwaliteitsinstelling (of kwaliteiten tabel) zat ingebouwd dan biedt deze optie u de mogelijkheid om die instelling te gebruiken in plaats van de standaard instelling van GIMP.

Als u alleen een paar kleine wijzigingen in de afbeelding hebt aangebracht dan kan het hergebruiken van die instellingen ervoor zorgen dat u afbeelding qua grootte en inhoud vergelijkbaar blijft met het origineel. Het opnieuw comprimeren van de afbeelding met andere instellingen zal dan eerder meer kwaliteitsverlies opleveren.

Als de kwaliteitsinstelling van het originele bestand niet hoger was dan jouw standaard instelling dan zal de optie Kwaliteitsinstellingen van de oorspronkelijke afbeelding gebruiken wel beschikbaar zijn maar niet standaard ingeschakeld. Daarmee krijgt u altijd de minimum kwaliteit die u zelf hebt ingesteld in uw voorkeuren.

Voorbeeld tonen in afbeeldingsvenster

Door deze optie aan te vinken ziet u het effect van iedere verandering in de kwaliteitsinstelling meteen in het afbeeldingsvenster. (De afbeelding wordt er niet door veranderd, als u het dialoogvenster sluit komt die weer tevoorschijn.

Metagegevens behouden

Als de afbeelding bij het inladen Exif, XMP en/of IPTC metagegevens bevatte dan zijn die bewaard en kunt u ze wel of niet opnieuw mee opslaan in de nieuwe afbeelding.

Miniatuur opslaan, Kleurprofiel bewaren

Veel programma's gebruiken het kleine miniatuur zodat u snel een idee van de afbeelding kunt krijgen.

Commentaar

U kunt het commentaar dat aan de afbeelding gekoppeld was bewerken of een nieuw schrijven.

Geavanceerde opties

Enige informatie over de geavanceerde opties:

Optimaliseren

Het optimaliseren betreft de manier waarop het coderen wordt uitgevoerd. Het resultaat is typisch een kleiner bestand dan anders, maar het kost meer tijd om het te berekenen.

Gladmaken

JPG compressie creëert soms neveneffecten. Door deze optie te gebruiken kunnen deze verminderd worden en lijkt de afbeelding gladder, maar hij wordt er ook door vervaagd.

Gebruik wiskundige codering

Rekenkundige codering is een vorm van entropie codering (een verliesloos gegevenscompressie algoritme) dat sinds GIMP-2.10 kan worden gebruikt bij het exporteren als JPEG. Met deze techniek kunnen de afbeeldingen 5 - 10 % kleiner worden. Maar bepaalde oudere programma's zullen ze niet kunnen gebruiken.

Herstart markeringen gebruiken

Er kunnen markeringen in het bestand worden gezet om het mogelijk te maken om de afbeelding in gedeelten te laden. Raakt de verbinding tijdens het laden van een webpagina verbroken dan kan het vanaf de laatste markering weer worden opgepakt.

Interval (MCU rijen)

JPEG afbeeldingen worden bewaard als een serie gecomprimeerde vierkante tegels genaamd MCU (Minimum Coding Unit). U kunt de maat van deze tegels instellen (in pixels).

Progressief

Met deze optie ingeschakeld worden de gedeelten van de afbeelding in zo'n volgorde opgeslagen dat een webpagina met een langzame verbinding al snel een indruk van het plaatje kan geven en dan scherpte toevoegen, overeenkomstig Interlace bij het GIF formaat. Helaas kost het wel iets meer opslagruimte.

[Opmerking] Opmerking

Pas op dat bepaalde oudere tv's en fotolijsten (en misschien andere apparaten) mogelijk geen jpeg-afbeeldingen kunnen weergeven die zijn geëxporteerd met de progressieve instelling ingeschakeld (wat de standaardinstelling is).

Subsampling

The human eye is not sensitive in the same way over the entire color spectrum. The compression can use this to treat slightly different colors that the eye perceives as very close, as identical colors. Three methods are available:

 • 1x1,1x1,1x1 (beste kwaliteit): Vaak aangeduid als (4:4:4), dit produceert de beste kwaliteit, met behoud van grenzen en contrast, maar de compressie is niet heel sterk.

 • 2x1,1x1,1x1 (4:2:2): Dit is de standaard voor subsampling, die doorgaans een goede verhouding oplevert tussen kwaliteit en bestandsgrootte. Er zijn echter sommige situaties waarin geen subsampling (4:4:4) een merkbaar betere kwaliteit oplevert; bijvoorbeeld als de afbeelding fijne details kent als tekst op een egale achtergrond, of juist afbeeldingen met bijna-vlakke kleuren.

 • 1x2,1x1,1x1 Dit is vergelijkbaar met (2x1,1x1,1x1), maar de kleuren reeksen worden horizontaal in plaats van verticaal opgebouwd. Gelijk aan wanneer de afbeelding gedraaid zou zijn.

 • 2x2,1x1,1x1 (kleinste bestand): Vaak aangeduid als (4:1:1), dit levert de kleinste bestanden op. Het is geschikt voor afbeeldingen zonder scherpe randen maar neigt naar onnatuurlijke kleuren.

DCT Methode

DCT is Discrete Cosinus Transformatie, en is de eerste stap in het JPEG algoritme om van een ruimtelijk naar een frequentie-domein over te stappen. De keuzen zijn Drijvende komma, integer (de standaard), en snelle integer.

 • float: The float method is very slightly more accurate than the integer method, but is much slower unless your machine has very fast floating-point hardware. Also note that the results of the floating-point method may vary slightly across machines, while the integer methods should give the same results everywhere.

 • integer (the default): This method is faster than float, but not as accurate.

 • fast integer: The fast integer method is much less accurate than the other two.

1.2.4. Afbeelding exporteren als PNG

Afbeelding 6.5. Het dialoogvenster Afbeelding exporteren als PNG

Het dialoogvenster “Afbeelding exporteren als PNG”

Interlacing

Door interlace te gebruiken kan een webpagina de afbeelding al laten zien terwijl hij ingeladen wordt. Dat is vooral van belang bij grote bestanden en een trage internetverbinding, opdat u alvast kunt zien of het de juiste afbeelding is. Dit was vroeger van veel meer belang dan tegenwoordig met onze betere netwerkverbindingen.

Achtergrondkleur opslaan

Sommige browsers, b.v. IE t/m versie 6, berekenden transparantie in maximaal 2 lagen. Had een afbeelding meer dan 2 transparante lagen dan werd de achtergrondkleur van de afbeelding ingevuld. Daarvoor kon het dus nuttig zijn om die op te slaan.

Gamma opslaan

Gamma correctie is het aanpassen van de computer kleuren aan verschillende beeldschermen. Deze optie slaat de gamma factor van uw huidige beeldscherm op in het PNG bestand, zodat viewers op andere computers kunnen compenseren voor een lichter of donkerder beeldscherm.

Laagverspringing opslaan

PNG supports an offset value called the oFFs chunk, which provides position data. Unfortunately, PNG offset support in GIMP is broken, or at least is not compatible with other applications, and has been for a long time. Do not enable offsets, let GIMP flatten the layers before saving, and you will have no problems.

Resolutie opslaan

De Resolutie van de afbeelding, in ppi (pixels per inch) Opslaan.

Creatiedatum opslaan

Datum en tijd dat de afbeelding wordt opgeslagen.

Commentaar opslaan

Dit commentaar kunt u dan teruglezen in de Afbeeldingsinfo.

Kleurwaarden van transparante beeldpunten opslaan

Met deze optie ingeschakeld worden ook de kleuren opgeslagen van beeldpunten die volledig doorzichtig zijn. Maar dat is alleen mogelijk met een enkele laag, niet met een laag die ooit samengevoegd is, want bij het samenvoegen van lagen kan GIMP geen kleur meer aan het punt toekennen.

Pixelformaat

Standaard wordt uw PNG-afbeelding geëxporteerd in een pixelindeling die lijkt op de instellingen van uw afbeelding in GIMP. Dit is meestal wat u wilt, maar wanneer u een specifiek uitvoerformaat nodig hebt, kunt u dit hier wijzigen in 8 of 16 bits per kanaal RGB of Grijswaarden, met of zonder alfakanaal.

Compressieniveau

Omdat er bij PNG compressie geen informatie verloren gaat is de enige reden om een lager niveau dan 9 te kiezen dat het opslaan te lang duurt. Het weergeven van de afbeelding blijft precies hetzelfde.

Metagegevens behouden

Als de afbeelding die u hebt ingeladen Exif, XMP en/of IPTC metagegevens (zie Woordenlijst) bevatte dan zijn die bewaard. Ook kunt u ze alsnog invullen/aanpassen. U kunt beslissen of ze bij de export wel of niet worden meegenomen.

Standaardwaarden opslaan

Klik om de huidige instellingen in dit scherm op te slaan, dan kunt u ze later met Standaardwaarden laden weer terughalen.

[Opmerking] Opmerking

Het PNG formaat ondersteunt geïndexeerde kleuren in afbeeldingen Voor afbeeldingen met weinig verschillende kleuren houdt u dan kleinere bestanden over. Dit wordt veel gebruikt bij afbeeldingen voor Internet, zoals pictogrammen, knoppen en logo's. Zie Paragraaf 6.6, “Geïndexeerde modus” voor het omzetten.

Computers werken vanouds met gegevens gegroepeerd in Byte's. Een byte is een rijtje van 8 bits die elk 1 of 0 zijn, en kan dus 256 verschillende getallen voorstellen, of 256 verschillende kleuren. In normale bestanden heeft het geen zin om de kleuren minder nauwkeurig op te slaan omdat er altijd een byte per beeldpunt zal worden gebruikt. Het PNG8 formaat gebruikt daarnaast net als GIF maar één bit voor transparantie, dus kent alleen wel en niet doorzichtig.

1.2.5. Afbeelding exporteren als TIFF

Afbeelding 6.6. Het dialoogvenster exporteren als TIFF

Het dialoogvenster exporteren als TIFF

Compressie

Met deze optie kunt u kiezen voor een van de manieren van comprimeren van de afbeelding.

 • Geen: is snel en zonder verlies, maar levert een heel groot bestand op.

 • LZW: Comprimeren met het Lempel-Ziv-Welch algoritme, een verliesloze compressietechniek. Dit is een oude, maar efficiënte en snelle techniek. Voor details: [WKPD-LZW].

 • Pack Bits: is een snel, simpel compressie mechanisme voor run-length codering van gegevens. Apple heeft het PackBits formaat ontworpen voor MacPaint op de Macintosh computer. Een PackBits bestand bestaat uit pakketten met een byte header gevolgd door een inhoud. (Bron: [WKPD-PACKBITS])

 • Deflate: (leeg laten lopen) is een verliesloze compressietechniek die een combinatie is van het LZ77 algoritme en Huffman codering. Dit wordt ook gebruikt in Zip, Gzip en PNG bestandsformaten. Bron: [WKPD-DEFLATE].

 • JPEG: is een zeer goed compressiealgoritme, maar lossy. Dit is dezelfde compressie als in JPEG-afbeeldingen. Omdat het lossy is, moet u dit niet gebruiken wanneer beeldkwaliteit belangrijk is. Deze compressie kan niet worden gebruikt wanneer uw afbeelding de geïndexeerde modus heeft.

 • CCITT Group 3 fax; CCITT Group 4 fax zijn formaten voor zwart/wit afbeeldingen ontworpen voor het verzenden van afbeeldingen via de FAX.

  [Opmerking] Opmerking

  Deze opties kunnen alleen gekozen worden bij afbeeldingen in geïndexeerde modus met slechts twee kleuren. Gebruik AfbeeldingModusGeïndexeerd om de afbeelding naar deze modus te converteren. Let daarbij op dat u Gebruik zwart en wit palet (1-bit) selecteert.

Bewaar lagen

Sinds GIMP-2.10.12 kunt u lagen apart laten opnemen in het TIFF bestand. Elke laag wordt een aparte pagina in de afbeelding.

Lagen bijsnijden

Wanneer Lagen opslaan is ingeschakeld, wordt met deze optie, die standaard is ingeschakeld, het formaat van alle lagen aangepast aan de grootte van de afbeelding. TIFF-afbeeldingen kunnen geen negatieve verschuivingen hebben. Met deze optie kunt u de TIFF opnieuw importeren zonder dat u de positie hoeft te wijzigen van lagen die een andere grootte hadden dan de afbeelding in het origineel.

Kleurwaarden van transparante beeldpunten opslaan

When this is enabled the color values are saved even if the pixels are completely transparent.

Metagegevens (bewerken)

U kunt op de koppeling (bewerken) klikken om de metagegevenseditor te openen om metagegevens te wijzigen of toe te voegen die u in de afbeelding wilt opnemen. Opmerking: u moet ook nog steeds de relevante opties voor het opslaan van metagegevens inschakelen die hieronder worden vermeld.

Exif-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande EXIF-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

IPTC-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande IPTC-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

XMP-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande XMP-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

Kleurprofiel opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het kleurprofiel opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

Miniatuur opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt een miniatuur opgeslagen als de tweede pagina in de geëxporteerde TIFF-afbeelding. Dit zorgt er ook voor dat bepaalde EXIF-tags worden opgeslagen, zelfs als u het opslaan van EXIF-metagegevens hebt uitgeschakeld.

GeoTIFF-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden GeoTIFF-metagegevens die aanwezig waren in de oorspronkelijke afbeelding opgeslagen in de geëxporteerde TIFF-afbeelding.

Commentaar opslaan

Hier kunt u het opslaan inschakelen van een opmerking die aan de afbeelding is gekoppeld. De opmerking kan worden ingevoerd in het tekstvak onder deze optie.

1.2.6. Afbeelding exporteren als WebP

Afbeelding 6.7. Het dialoogvenster WebP-export

Het dialoogvenster WebP-export

Verliesloos

Wanneer deze optie is aangevinkt, wordt de afbeelding opgeslagen op een manier die de oorspronkelijke kwaliteit behoudt. Hiermee worden de instellingen voor beeldkwaliteit en alfakwaliteit uitgeschakeld. Wanneer deze optie niet is aangevinkt, wordt de afbeelding opgeslagen op basis van de onderstaande kwaliteitsinstellingen, wat enig kwaliteitsverlies kan veroorzaken, maar met een betere compressieverhouding. Dit is de standaardinstelling.

Beeldkwaliteit, Alpha kwaliteit

Deze instellingen bepalen met welke kwaliteit de afbeelding wordt opgeslagen. Een hogere beeldkwaliteit betekent meestal een grotere bestandsgrootte. Wanneer bestandsgrootte belangrijk is, kunt u controleren of een lagere kwaliteit nog steeds goed genoeg is voor uw doeleinden.

Brontype

Hiermee selecteert u het type afbeelding om te exporteren. Vermoedelijk zal dit helpen bij het bepalen van de beste manier om het beeld te comprimeren.

Keuzes zijn: Standaard, Afbeelding voor digitale foto's, zoals portretten of binnenopnamen, Foto voor buitenfotografie met natuurlijk licht, Tekening voor hand- of lijntekening, met details met hoog contrast, Pictogram voor kleine kleurrijke afbeeldingen en Tekst voor afbeeldingen die voornamelijk tekst bevatten.

Exif-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande EXIF-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

IPTC-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande IPTC-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

XMP-gegevens opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden bestaande XMP-metagegevens opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

Kleurprofiel opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het kleurprofiel opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

Miniatuur opslaan

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt een miniatuur opgeslagen in de geëxporteerde afbeelding.

1.2.7. Afbeelding als MNG exporteren

Afbeelding 6.8. Dialoogvenster Afbeelding opslaan als MNG

Dialoogvenster Afbeelding opslaan als MNG

MNG is de afkorting van Multiple-Image Network Graphics, netwerk grafiek met meerdere afbeeldingen.

No common web browsers recognize the MNG animation format. See https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-image_Network_Graphics.