2.13. Anomena i exporta…

L'ordre Anomena i exporta... us permet desar la imatge en un format diferent de XCF.

[Nota] Nota

Consulteu la Secció 1, «Fitxers» per a més informació sobre com exportar a diferents formats de fitxer.

2.13.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal FitxerAnomena i exporta…,

  • o amb la drecera de teclat Maj+Ctrl+E.