2.13. Eksporter som

Kommandoen Eksporter som vert brukt for å lagre biletet i andre format enn i XCF.

[Notat] Notat

Sjå i Del 1, «Filer» for nærare informasjon om å eksportere bilete i ulike filformat.

2.13.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through FileExport As…,

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + E.