2.13. Eksporter som…

Kommandoen Eksporter som vert brukt for å lagre biletet i andre format enn i XCF.

[Notat] Notat

Sjå i Del 1, «Filer» for nærare informasjon om å eksportere bilete i ulike filformat.

2.13.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa på hovudmenyen via FilEksporter som…,

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + E.