6.10. Απόδοση χρωματικής κατατομής

Assign Color Profile allows you to assign a new ICC profile to an image.

6.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ImageColor ManagementAssign Color Profile.

6.10.2. Use Notes for Assign Color Profile…

Κατά την εισαγωγή εικόνας από δίσκο, κάποιες φορές ίσως θέλετε να αποδώσετε μια νέα κατατομή ICC στην εικόνα:

 1. Η εικόνα μπορεί να μην έχει ενσωματωμένη κατατομή ICC, οπότε το GIMP θα αποδώσει αυτόματα μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP:

  • Εάν η εικόνα είναι πραγματικά εικόνα sRGB, τότε δεν απαιτείται παραπέρα ενέργεια.

  • Εάν η εικόνα δεν είναι εικόνα sRGB, τότε χρησιμοποιήστε το Απόδοση χρωματικής κατατομής για να αποδώσετε τη σωστή κατατομή ICC από τον δίσκο.

 2. Η εικόνα μπορεί να έχει ενσωματωμένη κατατομή ICC, αλλά μπορεί να μην είναι η σωστή κατατομή για την εικόνα, ή μπορεί να μην είναι απλά η κατατομή που θέλετε να αποδώσετε στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε το Απόδοση χρωματικής κατατομής για να αποδώσετε μια κατατομή από τον δίσκο.

 3. Η εικόνα μπορεί να έχει μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB, αλλά να θέλετε να αποδώσετε μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP αντί για την ενσωματωμένη κατατομή sRGB. Ή αντίστροφα, μπορεί η εικόνα να έναι σε ενσωματωμένο χρωματικό χώρο του GIMP, αλλά να θέλετε να αποδώσετε μια κατατομή sRGB από τον δίσκο.

6.10.3. Ένα παράδειγμα με στιγμιότυπα που εμφανίζει πώς χρησιμοποιείται το Απόδοση χρωματικής κατατομής

Ας πούμε ότι μόλις εισάγατε ένα αρχείο εικόνας που ξέρετε ότι πρέπει να είναι στον χρωματικό χώρο AdobeRGB1998. Αλλά για κάποιους πιθανούς λόγους η εικόνα δεν έχει μια ενσωματωμένη κατατομή ICC.

Στις περιπτώσεις που η εικόνα δεν εέχει ενσωματωμένη κατατομή ICC, το GIMP θα αποδώσει αυτόματα μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB. Έτσι η εικόνα σας AdobeRGB1998 δεν θα εμφανίζει σωστά χρώματα μέχρι να αποδώσετε μια κατατομή ICC από δίσκο συμβατή με AdobeRGB1998. Τα παρακάτω στιγμιότυπα δείχνουν τη διαδικασία:

 1. Η πρόσβαση στο ΕικόναΔιαχείριση χρωμάτωνΑπόδοση χρωματικής κατατομής… εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση χρωματικής κατατομής ICC που φαίνεται παρακάτω:

 2. Στο Τρέχουσα χρωματική κατατομή υπάρχει περιγραφή της τρέχουσας εκχωρημένης χρωματικής κατατομής, σε αυτήν την περίπτωση της ενσωματωμένης κατατομής sRGB του GIMP. Πατώντας στο εικονίδιο "+" δίπλα στην περιγραφή της τρέχουσας εκχωρημένης κατατομής εμφανίζονται τα περιεχόμενα διαφόρων ετικετών πληροφοριών της εκχωρημένης κατατομής ICC.

  Πατώντας στα εικονίδια "+" δίπλα στις λέξεις Λεπτομέρειες κατατομής εμφανίζονται τα περιεχόμενα διάφορων ετικετών πληροφοριών στην κατατομή ICC που επιλέξατε ως την κατατομή με την οποία θα αποδοθεί η εικόνα. Μέχρι να επιλέξετε πράγματι μια νέα χρωματική κατατομή (προφίλ), η κατατομή στο πλαίσιο Απόδοση έχει προεπιλογή μια ενσωματωμένη κατατομή sRGB του GIMP.

  Το παρακάτω στιγμιότυπο εμφανίζει παράδειγμα των περιγραφών κατατομής που αποκαλύπτονται πατώντας στα εικονίδια "+":

 3. Μεταξύ του Απόδοση και Λεπτομέρειες κατατομής υπάρχει ένα πτυσσόμενο πλαίσιο που επιτρέπει την επιλογή μιας νέας κατατομής (προφίλ). Πατώντας στο πτυσσόμενο πλαίσιο εμφανίζεται ένας κατάλογος των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κατατομών (εάν υπάρχει). Στο τέλος του καταλόγου υπάρχει μια επιλογή Επιλογή χρωματικής κατατομής από δίσκο...:

 4. Πατώντας στο Επιλογή χρωματικής κατατομής από δίσκο... εμφανίζεται ο διάλογος Επιλογή κατατομής προορισμού για περιήγηση στη θέση του δίσκου της κατατομής που θέλετε να επιλέξετε από τον δίσκο. Το πλαίσιο έχει τρία παράθυρα:

  1. Το πλαίσιο στα αριστερά επιτρέπει την περιήγηση στη δομή φακέλου του δίσκου σας στον φάκελο της επιλογής σας.

  2. Το κεντρικό παράθυρο αρχικά εμφανίζει έναν άλλο κατάλογο των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κατατομών.

  3. Εάν πατήσετε μία από τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες κατατομές, το δεξιό παράθυρο θα εμφανίσει ετικέτες πληροφοριών που είναι ενσωματωμένες στην επιλεγμένη κατατομή.

  Εάν η επιθυμητή κατατομή (προφίλ) εμφανίζεται στον κατάλογο των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κατατομών, η κατατομή μπορεί να επιλεγεί απευθείας από τον κατάλογο των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κατατομών, πατώντας στο πλήκτρο Άνοιγμα στην κάτω δεξιά γωνία. Όμως, επειδή η επιθυμητή κατατομή δεν είναι στον κατάλογο των πρόσφατα χρησιμοποιημένων κατατομών, το επόμενο βήμα είναι να περιηγηθείτε στη θέση κατατομών στον δίσκο.

 5. Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο, το αριστερό και το κεντρικό παράθυρο του διαλόγου Επιλογή κατατομής προορισμού επιτρέπει την περιήγηση εκεί που είναι αποθηκευμένες στον δίσκο οι κατατομές ICC και έπειτα την επιλογή μιας κατάλληλης χρωματικής κατατομής ICC (σε αυτό το παράδειγμα, μιας κατατομής συμβατής με AdobeRGB1998) και το δεξιό παράθυρο εμφανίζει ενσωματωμένες πληροφοριακές ετικέτες στην επιλεγμένη κατατομή (προφίλ). Πατήστε το πλήκτρο Άνοιγμα για να αποδώσετε την επιλεγμένη κατατομή στην εικόνα σας.

 6. Πατώντας στο πλήκτρο Άνοιγμα επιστρέφει στον διάλογο Απόδοση χρωματικής κατατομής ICC, δίνοντάς σας την ευκαιρία είτε να αποδώσετε την επιλεγμένη κατατομή είτε να επιλέξετε μια νέα κατατομή. Μόλις είσαστε βέβαιος ότι έχετε επιλέξει τη σωστή κατατομή, πατήστε στο πλήκτρο Απόδοση (κάτω δεξιά γωνία) και η επιλεγμένη κατατομή θα αποδοθεί στην εικόνα:

 7. Και τώρα η εικόνα έχει αποδοθεί σε μια χρωματική κατατομή ICC συμβατή με AdobeRGB1998 και τα χρώματα εμφανίζονται σωστά: