5.7. Afbeelding exporteren

GIMP uses the Save command only for saving images in its native XCF format. When you need your image in a different file format, you can use the Export command.

You can access this command through menu FileExport As…, or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Afbeelding 15.92. Dialoogvenster Afbeelding exporteren

Dialoogvenster Afbeelding exporteren

5.7.1. Het dialoogvenster Afbeelding exporteren

Met deze verkenner kunt u de bestandsnaam en extensie rechtstreeks in het naamvak invullen (standaard is Naamloos.png) of een bestandsnaam in de naamlijst selecteren. U moet ook de juiste map instellen in Opslaan in map. U kunt indien nodig een nieuwe map maken.

Selecteer bestandstype.  If you expand this option, you can select the file format and related file extension for your file in the list.

Dialoogvensters voor de bestandsindelingen worden beschreven in Paragraaf 1, “Bestanden”.

5.7.2. Exporteren

Wanneer bestandsnaam en bestemming zijn ingesteld, klikt u op Exporteren. Hiermee opent u het exportdialoogvenster voor de opgegeven bestandsindeling.

[Opmerking] Opmerking

If the name you entered already existed, you will be asked if you want to overwrite that file or not. If a layer mask or channel is selected instead of a layer, and the export format does not support this, you will be asked for confirmation.

If you have loaded a non-XCF file, a new item appears in File menu, allowing you to export file in the same format, overwriting the original file.

Ook als u een afbeelding wijzigt die u al hebt geëxporteerd, wordt de opdracht … overschrijven in het menu Bestand weergegeven zodat u het bestand opnieuw in dezelfde indeling met diezelfde naam kunt exporteren.