5.4. Afbeelding exporteren

GIMP uses the Save command only for saving images in its native XCF format. When you need your image in a different file format, you can use the Export command.

You can access this command from the main menu through FileExport As…, or from the keyboard by using the shortcut Ctrl+Shift+E.

Afbeelding 15.75. Dialoogvenster Afbeelding exporteren

Dialoogvenster Afbeelding exporteren

5.4.1. Het dialoogvenster Afbeelding exporteren

Met deze verkenner kunt u de bestandsnaam en extensie rechtstreeks in het naamvak invullen (standaard is Naamloos.png) of een bestandsnaam in de naamlijst selecteren. U moet ook de juiste map instellen in Opslaan in map. U kunt indien nodig een nieuwe map maken.

Selecteer bestandstype.  If you expand this option, you can select the file format and related file extension for your file in the list.

Dialoogvensters voor de bestandsindelingen worden beschreven in Paragraaf 1, “Bestanden”.

5.4.2. Exporteren

Wanneer bestandsnaam en bestemming zijn ingesteld, klikt u op Exporteren. Hiermee opent u het exportdialoogvenster voor de opgegeven bestandsindeling.

[Opmerking] Opmerking

If the name you entered already existed, you will be asked if you want to overwrite that file or not. If a layer mask or channel is selected instead of a layer, and the export format does not support this, you will be asked for confirmation.

If you have loaded a non-XCF file, the FileOverwrite command (followed by the file name) allows you to overwrite the original file, keeping its file format.

If you modify an image that you already have exported before, the FileExport to command (followed by the file name) allows you to export the file again in the same file format.